Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh Lê Thị Kim Dung tiếp công dân

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013.

Chiều ngày 01 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân đối với ông Trần Khắc Tiến, thôn Ngọc Lâu, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá để xem xét kiến nghị về việc thôi trả lương để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP của Chính phủ.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung chủ trì buổi tiếp công dân.

Tham gia tiếp công dân có đồng chí Hoàng Việt Phương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hoá, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá.

Sau khi nghe công dân Trần Khắc Tiến trình bày nội dung đề nghị xem xét việc cho thôi hưởng lương để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP của Chính phủ, đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo giải trình nguyên nhân thiếu sót của cơ quan BHXH trong quá trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí cho công dân Trần Khắc Tiến; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự buổi tiếp công dân cũng đã báo cáo làm rõ trách nhiệm của mình, đồng thời đều khẳng định việc đề nghị của công dân là chính đáng.


Công dân Trần Khắc Tiến trình bày nội dung đề nghị với Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kết luận buổi tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nêu rõ: Việc đề nghị xem xét việc cho thôi trả lương để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP của Chính phủ của công dân Trần Khắc Tiến là chính đáng và đúng quy định của pháp luật. Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân, trên cơ sở quy định của pháp luật, đồng chí giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hoá chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng quy định.

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, Uỷ ban nhân dân các cấp tiếp tục rà soát lại các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn cùng thời điểm để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền lợi đối với cán bộ, công chức, người lao động. Các cấp, các ngành cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và giải quyết những phản ánh, kiến nghị của công dân, hạn chế thấp nhất tình trạng công dân gửi đơn, thư vượt cấp.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban tiếp Công dân tỉnh giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Phòng Dân nguyện - Thông tin và Tuyên truyền

Tin cùng chuyên mục