Tổ đại biểu HĐND huyện Chiêm Hoá tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XIX

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 22/7/2023, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Chiêm Hoá đã thực hiện tiếp xúc cử tri tại 04 xã: Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Phạm Kiều Trang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn tiếp xúc cử tri tại xã Bình Nhân; đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Văn Tú, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chiêm Hoá tiếp xúc cử tri tại xã Hùng Mỹ; đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài Chính, Quan Văn Duyên, Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện Chiêm Hoá tiếp xúc cử tri tại xã Tân Mỹ; đồng chí Lý Ngọc Thanh, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hoà An.


Đồng chí Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Ma Thế Hồng tiếp xúc cử tri xã Bình Nhân (Chiêm Hóa).

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện Chiêm Hóa, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ công chức, viên chức, các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn cùng đông đảo cử tri trên địa bàn các xã Bình Nhân, Tân Mỹ, Hùng Mỹ, Hoà An (huyện Chiêm Hoá).

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của tỉnh và nội dung các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp. Theo đó, sau 4 ngày làm việc khẩn trương, khoa học (từ ngày 04-07/7/2023), kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra: Xem xét 28 báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng, củng cố chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; tiến hành thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023. Đặc biệt, tại kỳ họp lần đầu tiên HĐND tỉnh xem xét, thảo luận báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh từ kỳ họp thứ ba đến kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khoá XIX. Thông qua thông qua 21 dự thảo nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao, trong đó 04 nghị quyết về lĩnh vực đầu tư, xây dựng; 05 nghị quyết về lĩnh vực tài nguyên, môi trường; 04 nghị quyết về giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội; 05 nghị quyết về lĩnh vực tư pháp, nội vụ; 03 nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024; về Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2023 - 2026 của HĐND tỉnh; thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2022.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn trò chuyện với cử tri xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa).


Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri xã Tân Mỹ (Chiêm Hóa).

Hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục có những đổi mới quan trọng trong điều hành của chủ tọa, phân bổ thời gian cho phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; tường thuật trực tiếp 04 phiên họp trên các nền tảng xã hội, nhận được sự quan tâm, tương tác với các nội dung tích cực của đông đảo Nhân dân.


Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri xã Hòa An (Chiêm Hóa).

Đại biểu HĐND tỉnh cũng đã thông tin về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX.

Cử tri đánh giá cao kết quả, thành công của kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023.


Cử tri xã Bình Nhân kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri đã kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh về các nội dung: Về xây dựng nông thôn mới; rà soát, nâng cấp đường điện; duy tu, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn; giải quyết tình trạng xe quá tải khiến đường giao thông xuống cấp; cấp kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí cho các thôn; rà soát, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở; đầu tư xây dựng công trình nước sạch; sớm triển khai hỗ trợ triển khai các chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 …


Cử tri xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa) phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo UBND các xã, UBND huyện Chiêm Hoá đã trả lời, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến, cung cấp thêm thông tin, làm rõ một số chủ trương, chính sách, đề án của tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội liên quan trực tiếp đến các ý kiến, kiến nghị và những vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương, các sở ngành liên quan tiếp thu, xem xét và có lộ trình cụ thể để giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền theo quy định. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Tổ đại biểu tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để phân loại, chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Ngọc Trâm

Tin cùng chuyên mục