Thông báo tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng thông báo tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tin cùng chuyên mục