Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ năm HĐND tỉnh khoá XIX

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Chiều ngày 10/4/2023, các Ban của HĐND tỉnh đã họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX.

Dự họp thẩm tra có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.


Các đại biểu dự họp thẩm tra.

Tại cuộc họp các Ban của HĐND tỉnh đã thẩm tra 07 dự thảo nghị quyết, gồm: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 vốn Ngân sách trung ương, tỉnh Tuyên Quang; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giao bổ sung giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương bổ sung giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; bổ sung danh mục dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Tại hội nghị thẩm tra, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết, tập trung thảo luận về các căn cứ pháp lý ban hành nghị quyết, điều kiện bảo đảm thực hiện nghị quyết; tính khả thi của các chính sách trong một số nghị quyết, tên nghị quyết, nội dung, bố cục, kết cấu của dự thảo nghị quyết; số liệu danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023, diện tích đất trồng lúa chuyển đổi mục đích sử dụng… Các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, thành viên các Ban của HĐND tỉnh đã đưa ra các ý kiến phát biểu thẳng thắn, có tính phản biện cao đề nghị đại diện lãnh đạo cơ quan soạn thảo giải trình, làm rõ. Ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc tiếp thu, giải trình làm rõ tại hội nghị.

Kết luận phiên họp, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh đề nghị trên cơ sở ý kiến phát biểu của đại biểu, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến, rà soát, tổng hợp, bổ sung, chỉnh sửa, thống nhất về số liệu cũng như kỹ thuật trình bày dự thảo nghị quyết và hồ sơ kèm theo, đảm bảo đầy đủ căn cứ pháp lý, chặt chẽ, phù hợp với quy định của pháp luật, sát với thực tế của địa phương trước khi trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp chuyên đề lần thứ năm HĐND tỉnh theo quy định./.

Hương Lan
Ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục