Phát biểu của đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên bế mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Ngọc Hưng.

Kính thưa đồng Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh!

Kính thưa các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách quý!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng các hồ sơ, tài liệu, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức các phiên thẩm tra với tinh thần trách nhiệm cao, các sở, ban ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh đã nỗ lực tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ nghiêm túc các ý kiến thẩm tra để hoàn thiện để các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp có chất lượng cao nhất; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, biểu quyết nhất trí thông qua 09 nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao.

Đặc biệt, với 05 nghị quyết triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết những vấn đề cấp thiết của đời sống Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, từ đầu năm 2022 đến nay, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, cơ bản đảm bảo kịp thời, đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu chung. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, việc tổ chức triển khai thực hiện vẫn còn chậm và có nhiều khó khăn, vướng mắc. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; rà soát kỹ lưỡng danh mục dự án đầu tư, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, hiệu quả, khả năng giải ngân để tập trung thực hiện bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh dàn trải trong quá trình tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm đúng quy định, tiến độ; kịp thời phát hiện, báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Mặc dù các văn bản hướng dẫn thực hiện đã được ban hành đồng bộ, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng với tinh thần quyết tâm, tôi tin tưởng các sở, ban ngành, các cấp chính quyền sẽ có những cách làm sáng tạo, vận dụng linh hoạt với thực tế tại cơ sở để các mục tiêu của chương trình được triển khai ngay từ đầu một cách hiệu quả.

Về Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố, ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang, với các nội dung bổ sung Điều 5 về các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100% phù hợp với khoản ghi thu ghi chi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng nhà đầu tư tự nguyện ứng trước được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; tỷ lệ phân chia thu tiền sử dụng đất giữa cấp tỉnh và cấp huyện đảm bảo đúng các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, phù hợp thực tiễn địa phương nhằm tạo điều kiện cho các huyện, thành phố chủ động hơn trong quản lý, điều hành ngân sách, tạo nguồn lực tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới…

Về Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang nhằm cụ thể hoá việc “xây dựng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào thành Trung tâm giáo dục lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch của cả nước” từng bước xây dựng Tân Trào thành Khu du lịch Quốc gia, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Đáp ứng các điều kiện quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định Luật đầu tư công và phù hợp với tổng mức đầu tư được Trung ương phân bổ, Nghị quyết xác định quy mô đầu tư và các hạng mục đầu tư, bảo tồn, tôn từng di tích cụ thể theo phương châm ngang tầm vị trí, vai trò, ý nghĩa từng di tích. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư dự án; đồng thời chủ động nghiên cứu chuẩn bị các điều kiện thực hiện các dự án đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu dự kỳ họp!

Trong 2 tháng đầu năm 2023, cùng với việc chỉ đạo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, chăm lo chu đáo đối với các đối tượng là người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; các cấp, các ngành đã quyết liệt triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 ngay từ những ngày đầu năm. Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu năm mới, tỉnh Tuyên Quang đã được đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, làm việc; với sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương đã tạo thêm tinh thần, sức mạnh, động lực cho Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta thêm niềm tin để nỗ lực, cố gắng giành nhiều kết quả cao nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Với tinh thần đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới sáng tạo, quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn, toàn diện hơn, sâu sát hơn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Trọng tâm là, tổ chức đánh giá toàn diện kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ, nhất là thực hiện các khâu đột phá, các chỉ tiêu dự báo khó đạt, các chỉ tiêu còn dư địa phát triển, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Quyết liệt bảo đảm giải ngân kế hoạch đầu tư công; thực hiện chuyển đổi số; cải cách hành chính; triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm. Tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm giá trị sản xuất công nghiệp; nâng cao hiệu quả kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Từ sau kỳ họp thứ nhất (tháng 7/2021) đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công 04 kỳ họp thường lệ và 04 kỳ họp chuyên đề. Qua các kỳ họp và thực tế cho thấy: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh luôn chủ động, đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh để cập nhật chính sách, quy định mới, thực tiễn của tỉnh để kịp thời ban hành các nghị quyết, biện pháp bảo đảm đáp ứng nhanh nhất yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh. Phát huy kết quả đó, thời gian tới, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện phương châm chủ động, linh hoạt, tuân thủ pháp luật, coi trọng chất lượng, hiệu quả trong mọi hoạt động. Trong đó, đặc biệt coi trọng việc chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp bảo đảm hợp lý, khoa học, vừa kịp thời, vừa thực chất và hiệu quả. Để góp phần tổ chức thành công các nội dung và nhiệm vụ, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh cần tiếp tục chủ động hơn, sâu sát hơn trong việc xây dựng, trình các dự thảo nghị quyết, đề án bảo đảm kịp thời, chất lượng, khả thi. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhất là trong thảo luận quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát việc thực thi Hiến pháp, pháp luật, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, góp phần thực hiện đầy đủ vai trò của Hội đồng nhân dân tỉnh là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương thực sự chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư đã thành công. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự và chỉ đạo kỳ họp.

Cảm ơn các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các vị đại biểu Quốc hội, khách quý dự kỳ họp; cảm ơn sự phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan, tinh thần nỗ lực và trách nhiệm của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan phục vụ, các cơ quan báo chí đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp Chuyên đề lần thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

Trân trọng cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục