Phát biểu của đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên bế mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh Thu Hương.

Kính thưa đồng Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh!

Kính thưa các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu dự kỳ họp!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, kỳ họp chuyên đề lần thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung, dân chủ thảo luận, biểu quyết thông qua 06 nghị quyết liên quan đến việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; thực hiện bầu Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt Chủ toạ kỳ họp, tôi xin nêu một số vấn đề cần lưu ý trong triển khai thực hiện các nghị quyết mà kỳ họp vừa thông qua.

Đối với 03 Nghị quyết về thông qua dự kiến điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 tỉnh Tuyên Quang; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương bổ sung giai đoạn 2021- 2025 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, là những nghị quyết quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công của tỉnh. Theo đó, số vốn đầu tư bổ sung kế hoạch năm 2023 là rất lớn. Đây là yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, khi mà tình hình giải ngân vốn đầu tư công và 03 Chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay của tỉnh còn rất chậm, mới đạt 7,3% số vốn đã giao, thấp hơn mức bình quân chung của toàn quốc, đứng thứ 50/63 tỉnh, thành phố, thứ 10/14 tỉnh miền núi phía Bắc. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố triển khai các bước đầu tư đúng các quy định của pháp luật có liên quan và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; khẩn trương thực hiện việc phân bổ vốn cho từng Chương trình, công trình, dự án. Rà soát kỹ lưỡng danh mục dự án đầu tư, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, hiệu quả, khả năng giải ngân và khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương vốn đối ứng để tập trung thực hiện bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh dàn trải, tránh nợ đọng trong quá trình tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm đúng quy định, tiến độ.

Việc bổ sung danh mục dự án đầu tư tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, với tổng mức đầu tư dự án 420 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, phát triển đô thị đối với thị trấn Sơn Dương theo định hướng tiêu chí đô thị loại IV, phát huy thế mạnh, tiềm năng để phát triển Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, hoàn thiện tiêu chí huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương thực hiện đúng quy định pháp luật, quá trình triển khai thực hiện dự án quan tâm, bố trí nguồn lực để thực hiện quy hoạch, quản lý, khai thác quỹ đất dọc hai bên tuyến đường để phát huy hiệu quả công trình, dự án.

Đối với nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, đây là dự án có quy mô lớn, thuộc dự án nhóm A, công trình cấp I, đòi hỏi Chủ đầu tư dự án có kinh nghiệm, chuyên môn sâu về lĩnh vực xây dựng. Việc điều chỉnh chủ đầu tư thực hiện dự án từ Sở Y tế Tuyên Quang sang Sở Xây dựng là hoàn toàn phù hợp, góp phần bảo đảm hoàn thành mục tiêu, hiệu quả đầu tư của dự án, là cơ sở quan trọng nhằm nâng cao cơ sở vật chất của bệnh viện đa khoa hạng I cấp tỉnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ của Nhân dân trong và ngoài tỉnh.


Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX. Ảnh PC.

Về Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh đã quyết nghị chuyển mục đích sử dụng 9,79ha đất trồng lúa tại huyện Hàm Yên, huyện Sơn Dương để thực hiện 05 công trình, dự án phù hợp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt, phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia phân bổ cho tỉnh Tuyên Quang đến 2030 và nằm trong quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2023.

Về Nghị quyết bổ sung điều chỉnh diện tích danh mục dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cơ sở pháp lý thực hiện đầu tư, xây dựng 09 công trình với tổng diện tích 16,33ha phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, thẩm định chặt chẽ các dự án thu hồi đất đảm bảo tính khả thi của từng dự án, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và Nghị quyết bổ sung điều chỉnh diện tích danh mục dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023.

Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguỵ Thu Thuỷ, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. Thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ toạ kỳ họp chúc mừng đồng chí Nguỵ Thu Thuỷ, tin tưởng rằng đồng chí sẽ phát huy năng lực, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của đại biểu chuyên trách, cùng tập thể Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kính thưa các quý vị đại biểu dự kỳ họp!

Trong quý I năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp uỷ, chính quyền địa phương trong tỉnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong quý I năm 2023 tiếp tục có chuyển biến tích cực, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) tỉnh Tuyên Quang tăng 8,42% (xếp thứ 01 trong khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ, xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố). Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hoàn thành và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng lên, tham gia các cuộc thi đạt được kết quả tốt. Nổi bật là Kỳ thi  học sinh giỏi cấp Quốc gia tỉnh Tuyên Quang có 01 giải Nhất, 04 giải Nhì, 05 giải Ba và 10 giải Khuyến khích; cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh Trung học Phổ thông tỉnh Tuyên Quang đạt 01 giải Nhất, 01 giải Ba; giải Nhất của tỉnh Tuyên Quang được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn cử tham gia Hội thi Khoa học, kỹ thuật quốc tế năm 2023. Việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hoá, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong Quý II năm 2023 và những tháng tiếp theo của năm 2023, dự báo có những thuận lợi và khó khăn đan xen, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, chủ trương của Tỉnh ủy và tình hình thực tế ở địa phương, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công; triển khai đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách; thực hiện tốt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Rà soát các nội dung trình tại kỳ họp thứ sáu và kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX để chủ động xây dựng, bảo đảm chất lượng, hồ sơ thủ tục, thời gian trình các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các báo cáo đúng quy định.

Đề nghị các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Từng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; phối hợp, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác nắm tình hình, tư tưởng của nhân dân, nhất là việc đưa các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh vào cuộc sống; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh  năm 2023.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kỳ họp chuyên đề lần thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh được tổ chức sau kỳ họp chuyên đề lần thứ tư 42 ngày, Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp; sự tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự và chỉ đạo kỳ họp. Cảm ơn các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các vị đại biểu Quốc hội, khách quý dự kỳ họp; cảm ơn sự phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan, tinh thần nỗ lực và trách nhiệm của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan phục vụ, các cơ quan báo chí đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

Trân trọng cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục