Kỳ họp chuyên đề lần thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX thành công tốt đẹp

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.
Video không hợp lệ

Sáng ngày 12 tháng 4 năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ năm. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp.


Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX; đại diện lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; lãnh đạo HĐND, UBND, các Ban của HĐND huyện, thành phố; các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương.


Đại biểu dự kỳ họp.

Kỳ họp chuyên đề lần này nhằm xem xét, quyết định kịp thời một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương và đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của tỉnh. Quá trình xây dựng các dự thảo nghị quyết thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định, được cơ quan chức năng thẩm định, các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được UBND tỉnh cùng cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo điều kiện trình kỳ họp.


Chủ tọa điều hành kỳ họp.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, trí tuệ, phát huy dân chủ, theo đề nghị của Chủ tọa kỳ họp các dự thảo nghị quyết đã được lãnh đạo Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo cơ quan soạn thảo báo cáo làm rõ thêm làm căn cứ cho đại biểu xem xét, quyết nghị. Với tỷ lệ cao đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại kỳ họp nhất trí, tán thành, kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, thông qua 06 dự thảo nghị quyết, cụ thể: (1) Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giao bổ sung giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang: Phân bổ 226.614 triệu đồng (100% vốn trung ương giao bổ sung), gồm: Vốn đầu tư theo hệ số xã, huyện và Chương trình OCOP 61.250 triệu đồng. Vốn thực hiện chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở 165.364 triệu đồng. (2) Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025: Tổng vốn phân bổ 13.456,0 triệu đồng, trong đó: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý 5.000,0 triệu đồng. Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 8.456 triệu đồng. (3) Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 tỉnh Tuyên Quang: Bổ sung Dự án tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang với tổng vốn đầu tư 420.000 triệu đồng nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương vào danh mục dự án khởi công mới của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Tuyên Quang (trong đó vốn năm 2023 là 200.000 triệu đồng; năm 2024- 2026: 220 triệu đồng). (4) Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang: Điều chỉnh chủ đầu tư thực hiện dự án từ Sở Y tế sang Sở Xây dựng. (5) Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh diện tích danh mục dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013: Bổ sung danh mục 09 dự án với tổng diện tích 16,33 ha và điều chỉnh tăng diện tích 5,0 ha của dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn.(6) Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Số dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 05 dự án; tổng diện tích đất trồng lúa phải chuyển mục đích sử dụng để thực hiện các dự án trên là 9,79 ha.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm và các đại biểu bỏ phiếu bầu Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp với 100% số phiếu tín nhiệm, đồng chí Ngụy Thu Thuỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh, Uỷ viên Ban Kinh tế - Ngân sách được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.


Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngụy Thu Thuỷ được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận, bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực, kiên quyết không để xảy ra tình trạng nghị quyết được thông qua nhưng chậm triển khai hoặc triển khai thực hiện không đạt kết quả như mong muốn. Đồng thời đề nghị ngay sau khi kết thúc kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành chuyên môn, địa phương rà soát các nội dung đăng ký trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, khóa XIX; chủ động xây dựng, sớm hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết và gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết để các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra bảo đảm đúng quy định.

Đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh. Từng đại biểu HĐND tỉnh phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; phối hợp, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác nắm tình hình, tư tưởng của nhân dân, nhất là việc đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh vào cuộc sống; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Hương Lan
Ảnh: Thành Công - Thu Hương
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục