Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX

Chiều ngày 20/6/2024, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra một số dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hà Quang Giai, Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo ban Tổ chức Tỉnh uỷ; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Uỷ viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Lao động, Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


Lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên thẩm tra, các cơ quan chủ trì soạn thảo nghị quyết đã trình bày dự thảo 04 nghị quyết: Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/20218 của HĐND tỉnh quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; việc điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã chuyển nguồn sang năm 2024; việc điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã chuyển nguồn sang năm 2024.


Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết; tham gia ý kiến vào các dự thảo nghị quyết và đề nghị các sở, ngành bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung:

Đối với dự thảo nghị quyết Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Các đại biểu đề nghị nghiên cứu quy định mức chi tặng quà chúc mừng, thăm hỏi, phúng viếng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp là khác nhau để thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện quy định tại Điều 4. Chi tặng quà chúc mừng, thăm hỏi, phúng viếng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện của dự thảo nghị quyết.

Đối với dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/20218 của HĐND tỉnh quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Các đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung đối tượng cho học viên đi thực tế.


Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh phát biểu ý kiến.

Đối với 02 dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã chuyển nguồn sang năm 2024 và dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã chuyển nguồn sang năm 2024. Các đại biểu đề nghị nghiên cứu viết rõ ràng, cụ thể trích dẫn các văn bản; cần có kiểm tra, giám sát tận nơi các công trình sẽ triển khai; các dự án thực sự không có nhu cầu mới thực hiện điều chỉnh, cần làm rõ tại tờ trình dự thảo nghị quyết.

Tại cuộc họp, các cơ quan soạn thảo đã báo cáo làm rõ và tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để nghiên cứu bổ sung kịp thời đảm bảo các quy định của pháp luật, hoàn chỉnh nội dung các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đồng chí Hà Quang Giai, Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao các ý kiến phát biểu trách nhiệm, tâm huyết đóng góp vào tờ trình, dự thảo nghị quyết của các đại biểu và chất lượng các dự thảo nghị quyết do các cơ quan chuyên môn soạn thảo; quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định, được cơ quan chức năng thẩm định; đồng chí đề nghị trên cơ sở các ý kiến phát biểu của các đại biểu, các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại hội nghị thẩm tra để rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện trên tinh thần đảm bảo đúng quy định, tuân thủ pháp luật, đồng bộ, chặt chẽ trình kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Bàn Phín
Ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục