Phiên họp xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Chiều ngày 20/6/2024, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp xem xét báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân chủ trì phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài Nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


Thường trực HĐND tỉnh dự phiên họp.

Việc xem xét báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 74 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX; nghe lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra của Ban đối với báo cáo của UBND tỉnh.


Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu, giải trình các ý kiến phát biểu tại phiên họp.

Theo đó, trước và sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri ở 52 điểm tại trung tâm các xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố. Cử tri đã có 85 kiến nghị được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp chuyển UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Qua thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh cho thấy UBND  tỉnh và các cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm đã nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo, tổ chức giải quyết kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Đến nay đã có 85/85 (tỷ lệ 100%) kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến được các cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết, trả lời, trong đó: Có 18/85 kiến nghị (tỷ lệ 21,2%) đã được giải quyết xong; 51/85 kiến nghị (tỷ lệ 60%) được UBND  tỉnh tiếp thu, trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực hoặc cần có cơ chế, chính sách của trung ương chưa thực hiện được; 16/85 kiến nghị (18,8%) đang được xem xét giải quyết hoặc đã có lộ trình giải quyết. Bên cạnh việc ghi nhận ưu điểm, kết quả đạt được, báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh chỉ rõ những hạn chế trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các sở, ngành, đơn vị. Đó là việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri có nội dung còn chậm, chưa rõ trách nhiệm giải quyết, hiệu quả chưa cao; một số kiến nghị có đủ cơ sở, điều kiện giải quyết nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; việc đề xuất phương án giải quyết của các cơ quan chuyên môn còn chậm hoặc đề xuất phương án giải quyết không khả thi. Một số nội dung về đất đai, hỗ trợ đền bù, đầu tư xây dựng được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng tiến độ giải quyết còn chậm hoặc chưa được giải quyết dứt điểm. Một số kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết trong báo cáo giám sát tại các kỳ họp trước nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.


Lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh trao đổi nội dung giám sát thực tế kiến nghị cử tri tại cơ sở.

Tại phiên họp, kết quả giải quyết một số kiến nghị của cử tri được đại biểu quan tâm, đề nghị cơ quan chuyên môn báo cáo làm rõ như: Việc sạt lở bờ sông gây mất đất sản xuất của một số hộ dân tại thôn Yên Bình, Soi Rịa (xã Bình Xa, huyện Hàm Yên); hỗ trợ bồi thường cho người dân xã Bình Xa (huyện Hàm Yên) bị thiệt hại về hoa màu do nhà máy thuỷ điện Sông Lô 8a, 8b xả lũ gây ngập úng; hỗ trợ kinh phí xây dựng một số nhà văn hoá tổ dân phố trên địa bàn thành phố Tuyên Quang theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án xây dựng nhà văn hoá thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; việc chi trả tiền khoán bảo vệ rừng; cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công với cách mạng; việc xét hưởng chế độ thanh niên xung phong tham gia chống Mỹ cứu nước đối với cử tri xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn… Đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo UBND tỉnh đã tiếp thu, làm rõ các nội dung được nêu trong báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và ý kiến các đại biểu dự họp.

Kết luận phiên họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của UBND  tỉnh, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố và đề nghị UBND tỉnh tiếp thu các kiến nghị đã nêu tại báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, ý kiến của đại biểu dự họp, chỉ đạo khắc phục hạn chế, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan chức năng với chính quyền địa phương trong quá trình xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri; tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để, dứt điểm các kiến nghị kéo dài… Đồng thời, giao Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh xây dựng báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và dự thảo nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ tám theo quy định./.

Bàn Phín
Ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục