Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIX

Sáng ngày 20/6/2024, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra các báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình tại kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự.


Đại biểu dự phiên họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã báo cáo kết quả công tác của ngành 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.  Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Các cơ quan tư pháp tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, cụ thể: Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính; kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng; công tác thi hành án hình sự thực hiện đúng quy định; xử lý kịp thời các vụ án được dư luận quan tâm…Bên cạnh đó còn một số hạn chế như: Tỷ lệ thi hành án dân sự xong về việc, về tiền giảm so với cùng kỳ 2023; vẫn còn án sửa, huỷ do nguyên nhân chủ quan của thẩm phán; vẫn còn một số vụ việc Toà án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung…

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu dự họp cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo, đồng thời đề nghị các cơ quan Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh bổ sung số liệu, phân tích làm rõ một số nội dung về: Kết quả giải quyết các vụ án tham nhũng, hành chính, án dân sự, hôn nhân và gia đình; kết quả thi hành án dân sự liên quan đến đất đai; tình hình tội phạm đã khởi tố; đánh giá tình hình tội phạm…

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị của các cơ quan Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp thu các ý kiến tham gia phát biểu thẩm tra để Ban Pháp chế có những đánh giá khách quan, chính xác, toàn diện về tình hình thi hành pháp luật, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2024; đồng thời phân tích rõ nguyên nhân, có giải pháp cụ thể, hiệu quả để khắc phục hạn chế trong 6 tháng cuối năm 2024; phối hợp rà soát số liệu trong các báo cáo đảm bảo chính xác, thống nhất để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ tám theo quy định.

Ngọc Trâm

Tin cùng chuyên mục