Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX

Chiều ngày 23/6/2024, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 và Báo cáo kết quả ước thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2024; kinh phí Trung ương ủy quyền; kinh phí của Bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc; kinh phí viện trợ và tình hình sử dụng các quỹ do tỉnh quản lý 5 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.
Video không hợp lệ


Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thẩm tra.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


Các đại biểu dự phiên họp.

Qua thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh cho thấy: 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù ảnh hưởng khó khăn từ tình hình thế giới và trong nước; thiên tai, dịch bệnh, thời tiết cực đoan diễn biến bất thường; khối lượng công việc lớn, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các Sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo phương châm hành động năm 2024 của Chính phủ “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, đề cao trách nhiệm, quyết liệt, kịp thời và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả trong với tinh thần “5 quyết tâm”, “5 bảo đảm”, “5 đẩy mạnh”; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm công vụ, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cụ thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các chương trình, dự án và phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công;... ước thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm 2023, cụ thể như sau: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) (giá so sánh 2010) tăng 8,84% so với cùng kỳ năm 2023; Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 11.587,5 tỷ đồng, bằng 48,8% kế hoạch năm, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (giá so sánh 2010) ước đạt 4.852,7 tỷ đồng, đạt 42,9% kế hoạch, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2023; sản lượng lương thực ước đạt 150.335 tấn, đạt 44,2% kế hoạch; Trồng rừng 9.731,6 ha, đạt 92,7% kế hoạch; Thu hút 1.860.000 lượt khách du lịch, đạt 67,6% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023; tổng thu từ khách du lịch 2.271 tỷ đồng, đạt 63,1% kế hoạch, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội ước đạt 18.931,6 tỷ đồng, đạt 54,1% kế hoạch, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2023; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.930 tỷ đồng, đạt 50% dự toán, tăng 59,6% so với cùng kỳ; Chi ngân sách địa phương ước đạt 8.552.875 tỷ đồng; Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt 94,4%; Số lao động được tạo việc làm 16.875 lao động, đạt 74,8% kế hoạch, tăng 12,1% so với cùng kỳ.


Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vân Đình Thảo trình bày dự thảo báo cáo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số hạn chế, khó khăn như: Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, người dân và tiêu thụ một số nông sản còn gặp nhiều khó khăn; thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp,... còn thấp; củng cố, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn còn hạn chế. Tiến độ lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thi công một số công trình, dự án ngoài ngân sách còn chậm; việc thanh toán, hoàn ứng của các dự án trọng điểm còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án hoàn thành trong năm 2024 chưa dứt điểm; tiến độ lập quy hoạch vùng huyện còn chậm; công tác quản lý trật tự đô thị có mặt còn hạn chế; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đảm bảo tiến độ; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn; tình hình an ninh, trật tự có nơi còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp...

Tại hội nghị thẩm tra, lãnh đạo và ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh bày tỏ sự đồng tình cao với báo cáo của Ủy ban nhân dân đồng thời phân tích, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan trao đổi, làm rõ một số nội dung cụ thể theo từng lĩnh vực.

Về lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan chức năng làm rõ: Căn cứ để thực hiện số ước thực hiện 6 tháng của một số chỉ tiêu thu có ảnh hưởng lớn đến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn các huyện, thành phố; làm rõ các nguyên nhân của tiến độ giải ngân vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa đảm bảo;…


Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo làm rõ một số nội dung thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan chức năng làm rõ: Nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục một số hạn chế sau: Công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh; tỷ lệ phân luồng học sinh sau trung học cơ sở còn thấp; Học sinh vi phạm pháp luật, tình trạng tảo hôn, ly hôn; công tác tổ chức bữa ăn học đường còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm; một số tồn tại trong lĩnh vực y tế, dân số cũng đã được đại biểu dự họp chỉ ra; chậm tiến độ trong xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; chậm triển khai thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;...

Về lĩnh vực Pháp chế, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát các số liệu trong các báo cáo của UBND tỉnh trình kỳ họp về: Điều tra, xử lý tội phạm; tình hình vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông; số tiền đã thu hồi về ngân sách nhà nước qua công tác thanh tra phát hiện xử lý tham nhũng. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương xem xét, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tình hình một số loại tội phạm gia tăng hiện nay trên địa bàn tỉnh; đánh giá nguyên nhân chủ quan để có giải pháp giảm thiểu tích cực các vi phạm và tội phạm xảy ra trên địa bàn.

Về lĩnh vực Dân tộc, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan chức năng: Có giải pháp thiết thực, phù hợp để hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo; đẩy mạnh việc xã hội hoá; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân nỗ lực, cố gắng vươn lên thoát nghèo; giải pháp để đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm có thế mạnh của tỉnh tham gia triển lãm, hội chợ, các chương trình kết nối lớn trên cả nước, giới thiệu quảng bá sản phẩm của Tuyên Quang; giải pháp để đẩy nhanh tiến độ để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.

Kết luận phiên họp thẩm tra, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh thay mặt các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để bổ sung, hoàn thiện các Báo cáo để trình tại kỳ họp./.

Ngọc Duy
Ảnh: Thu Hương
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục