Khảo sát việc đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 37/QĐ-HĐND ngày 02/8/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 14/9/2022, Đoàn khảo sát do đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến ngày 30/6/2022.

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo buổi làm việc. làm việc với Đoàn khảo sát có đồng chí: Phạm Mạnh Duyệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Đặng Minh Tơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đại diện lãnh đạo, công chức, kỹ thuật viên các đơn vị trực thuộc, phòng chuyên môn sở Tài nguyên và Môi trường.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của sở Tài nguyên và Môi trường, trong mốc thời gian khảo sát, sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản và có nhiều văn bản chỉ đạo về công tác đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo đạc bản đồ đối với 10 tổ chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 202/QĐ-ĐĐBĐVN ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020; tiếp nhận và giải quyết 9.602 hồ sơ đủ điều kiện/11.445 hồ sơ trích đo địa chính thửa đất; tiếp nhận và giải quyết 376 đủ điều kiện/438 hồ sơ trích lục bản đồ địa chính; tiếp nhận và kiểm tra 5.934 hồ sơ đủ điều kiện/6.793 hồ sơ kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; tiếp nhận và giải quyết 1.626 hồ sơ đủ điều kiện/2.455 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân… Lũy kế đến ngày 30/6/2022: Xây dựng lưới địa chính 327 điểm; đo đạc, lập bản đồ địa chính 48.203,30 ha; toàn tỉnh đã cấp được 538.091 giấy chứng nhận, với diện tích 263.351,42 ha (đạt 94,0%), trong đó, đã cấp được 531.915 giấy chứng nhận với diện tích 174.302,54 ha diện tích cần cấp (đạt 91,3 %) cho các hộ gia đình, cá nhân. Bên cạnh đó, Sở đã bố trí đủ viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có năng lực về chuyên môn và phẩm chất đạo đức; trang bị đầy đủ đúng quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tại Bộ phận “một cửa”; tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người sử dụng đất nộp, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến dịch vụ công mức độ 3, 4 và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị…

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo với Đoàn khảo sát.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn khảo sát đã trao đổi, nắm bắt thêm thông tin về: Những vướng mắc trong công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, hoàn thiện hồ sơ đo đạc địa chính, chỉnh lý biến động tại các đơn vị; tình hình bố trí sử dụng kinh phí từ 10% tiền sử dụng đất cho công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính theo Quyết định 2692/QĐ-CT ngày 26/12/2008 cho 95/138 xã, phường thị trấn còn lại; những hạn chế trong việc hướng dẫn người dân lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ cơ sở; giải pháp khắc phục chất lượng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đạt yêu cầu; nguyên nhân tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trễ hẹn…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Đoàn khảo sát trong đánh giá các nội dung còn hạn chế, bất cập và tháo gỡ vướng mắc trong: Công tác đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; công tác phối hợp giữa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với các phòng Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết hồ sơ cấp CNQSD đất… đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả việc đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc và xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện; đồng chí đề nghị sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cung cấp bổ sung các thông tin, tài liệu liên quan nội dung các thành viên Đoàn khảo sát yêu cầu để có cơ sở đánh giá, xây dựng báo cáo khảo sát bảo đảm khách quan, đầy đủ thông tin, phục vụ phiên họp giải trình tháng 9/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trước đó, Đoàn đã đi khảo sát trực tiếp tại Ủy ban nhân dân và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố; Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai; Ủy ban nhân dân một số xã, phường, thị trấn và một số đơn vị có có tư cách pháp nhân đã được cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Lượng - Ngọc Trâm

Tin cùng chuyên mục