Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Hàm Yên

Trong 02 ngày 22, 23/8/2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ tại huyện Hàm Yên.

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Hàm Yên.

Qua giám sát cho thấy Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn huyện làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND và Nghị định số 116/2016/NĐ-CP tới phụ huynh và học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn huyện đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Nghị định 116/2016/ND-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Kết quả triển khai thực hiện nghị quyết năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Hàm Yên: Học kỳ I là 2.119 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ (cấp tiểu học: 150 học sinh, cấp THCS: 860 học sinh, cấp THPT: 1.109 học sinh); học kỳ II là 2.133 học sinh (cấp tiểu học: 162 học sinh, cấp THCS: 883 học sinh, cấp THPT: 1.088 học sinh). Với kinh phí đã được hỗ trợ tiền ăn học kỳ I: 5.049,908 triệu đồng/2.119 học sinh, học kỳ II: 6.327.732 triệu đồng/2.133 học sinh; hỗ trợ tiền nhà ở (học kỳ I: 881,037 triệu đồng/1.477 học sinh, học kỳ II: 1.072,576 triệu đồng/1.492 học sinh); hỗ trợ gạo (học kỳ I: 127.335 kg/2.119 học sinh, học kỳ II: 159.124 kg/2.133 học sinh). Số nhân viên hợp đồng phục vụ việc nấu ăn cho học sinh (học kỳ I: 214.560.000 đồng/18 người, học kỳ II: 214.560.000 đồng/18 người).


Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Yên Thuận.

Tuy nhiên, qua giám sát trực tiếp tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Yên Thuận, xã Yên Thuận và Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Yên Lâm, xã Yên Lâm và kết quả làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Yên cho thấy việc triển khai các chính sách hỗ trợ học sinh bán trú còn một số khó khăn, như việc hoàn tất hồ sơ của học sinh được hưởng chính sách còn chậm do một số phụ huynh không quan tâm tới việc học tập của con em mình, giáo viên phải trực tiếp giúp hoàn thiện hồ sơ cho học sinh để kịp thời gian cấp kinh phí và hỗ trợ gạo theo quy định; việc cấp gạo và cấp kinh phí hỗ trợ cho học sinh trong năm học 2021-2022 còn chậm.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hà Quang Giai, Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận kết quả đạt được của Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn huyện trong năm học 2021-2022. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên cần tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục chỉ đạo các Trường học trên địa bàn huyện thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ học sinh bán trú theo Nghị định 116/2016/ND-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ và Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ đối với các trường có học sinh bán trú đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Bàn Phín

Tin cùng chuyên mục