Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Lâm Bình

Trong 02 ngày 18-19/8/2022, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày và giám sát về mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ tại huyện Lâm Bình.


Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại cơ quan, đơn vị liên quan tại xã Hồng Quang.

Qua giám sát cho thấy Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn huyện làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nghị quyết số 10/2016/NQ- HĐND tỉnh và Nghị định số 116/2016/NĐ-CP tới phụ huynh và học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn huyện đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Nghị định 116/2016/ND-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Kết quả triển khai thực hiện nghị quyết năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Lâm Bình có 1.370 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ, trong đó: Cấp tiểu học là 817 học sinh, cấp THCS là 553 học sinh. Với kinh phí đã được hỗ trợ tiền ăn 6.982 triệu đồng/1.311 học sinh, hỗ trợ tiền nhà ở là 199 triệu đồng/149 học sinh, hỗ trợ gạo là 183.810 kg gạo/1.370 học sinh, hỗ trợ nhân viên hợp đồng phục vụ việc nấu ăn là 864 triệu đồng (35 nhân viên).

Tuy nhiên, qua giám sát trực tiếp tại Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Hồng Quang, xã Hồng Quang; Trường THCS Bình An, xã Bình An và kết quả làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lâm Bình cho thấy việc triển khai các chính sách hỗ trợ học sinh bán trú còn một số khó khăn, như việc hoàn tất hồ sơ của học sinh được hưởng chính sách còn chậm do một số phụ huynh không quan tâm tới việc học tập của con em mình, giáo viên phải trực tiếp giúp hoàn thiện hồ sơ cho học sinh để kịp thời gian cấp kinh phí và hỗ trợ gạo theo quy định; việc cấp gạo cho học sinh trong năm học 2021-2022 còn chậm do dịch COVID-19, tháng 12 năm 2021 cấp gạo của học kỳ I, tháng 4 năm 2022 cấp gạo của học kỳ II.

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Lâm Bình.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hà Quang Giai, Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận kết quả đạt được của Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn huyện trong năm học 2021-2022. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình cần tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục chỉ đạo các Trường học trên địa bàn huyện thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ học sinh bán trú theo Nghị định 116/2016/ND-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ và Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ đối với các trường có học sinh bán trú đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Bàn Phín

Tin cùng chuyên mục