HĐND các cấp: Giám sát trọng tâm và chuyên sâu

TQĐT - Thông qua việc giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề, ngay từ những tháng đầu năm 2017, Thường trực HĐND, các ban HĐND các cấp trong tỉnh đã tập trung giám sát những vấn đề trọng tâm, được dư luận xã hội quan tâm. Đây là cơ sở để Thường trực HĐND tỉnh đưa ra những quyết sách phù hợp tại kỳ họp.

Phương pháp giám sát thường xuyên của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND các cấp là thông qua các báo cáo của UBND cùng cấp về công tác điều hành, chỉ đạo thực hiện các kết luận của kỳ họp thứ III HĐND tỉnh; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ III HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND và các ban HĐND các cấp đã tổ chức giám sát chuyên đề với những nội dung nhân dân phản ánh và dư luận quan tâm. Chẳng hạn như các cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2017; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri; xây dựng và giám sát chuyên đề về việc thực hiện Luật An toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2016, Luật Viên chức giai đoạn 2014 - 2016.


Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố Tuyên Quang giám sát việc thu, chi các khoản đóng góp của nhân dân tại trường Tiểu học Ỷ La, phường Ỷ La.

Các ban HĐND tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai nhiều cuộc giám sát chuyên đề theo lĩnh vực của mình. Điển hình như Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã giám sát chuyên đề về chấp hành pháp luật đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, giám sát công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Qua các cuộc giám sát này đã phát hiện một số tiêu chí chưa đạt trong công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ; một số địa phương chưa thường xuyên quan tâm đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật...

Ngoài hoạt động giám sát thường xuyên, các cơ quan chuyên môn của HĐND các huyện, thành phố đã tổ chức giám sát chuyên đề trên nhiều lĩnh vực. Bà Nguyễn Vi Tuyên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Chiêm Hóa cho biết, kế hoạch giám sát của HĐND huyện, các Ban HĐND huyện được xây dựng ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, những vấn đề người dân quan tâm sẽ có sự điều chỉnh, không cứng nhắc theo kế hoạch. Vì thế, từ đầu năm nay, với chủ trương kiên quyết lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, nên Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm hành lang an toàn giao thông.

Bà Phan Thị Mỹ Bình, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Tuyên Quang cho hay, những tháng đầu năm nay, Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo mỗi ban HĐND thực hiện tốt ít nhất từ một đến hai cuộc giám sát chuyên đề trọng tâm. Trong đó Ban Kinh tế - Xã hội giám sát chuyên đề về quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016; phân bổ và thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 và giám sát chuyên đề việc thu, chi các khoản đóng góp của nhân dân tại các trường học gắn với việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Ban Pháp chế giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính của một số cơ quan, đơn vị.

Không thiên về số lượng các cuộc giám sát mà với phương châm giám sát ít nhưng giám sát vấn đề có trọng tâm trên diện rộng đang là nét mới trong thực hiện chức năng giám sát của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017. 

Bài, ảnh: Dương Cầm

Tin cùng chuyên mục