Thường trực HĐND huyện Sơn Dương giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

Ngày 31-5, Thường trực HĐND huyện Sơn Dương tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Dự và chủ trì có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hứa Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.


Đại biểu dự giao ban.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, HĐND huyện Sơn Dương đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác của HĐND huyện để tổ chức thực hiện. HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức 38 kỳ họp thường lệ và chuyên đề, ban hành 143 nghị quyết; các nghị quyết của HĐND từ cấp huyện đến cấp xã được ban hành sát với thực tiễn, đúng quy trình, thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về điều kiện nội lực phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh; công tác giám sát thực hiện theo chức năng nhiệm vụ; Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, trách nhiệm cao, phù hợp tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được chú trọng…

Tại hội nghị, các đại biểu dành thời gian tham luận về vấn đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của Thường trực HĐND, hai ban của HĐND” và “Giải pháp để nâng cao hiệu quả trong giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri” của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng thời, thảo luận, bàn bạc và giải quyết nhiều vấn đề còn bất cập tại các địa phương trong thời gian qua liên quan đến công tác giám sát và trả lời ý kiến của cử tri.


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ của HĐND trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị HĐND huyện và các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nghiêm túc, trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy; tăng cường công tác phối hợp giữa thường trực HĐND với thường trực UBND, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND, Tổ đại biểu thường trực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và cơ quan hữu quan, giám sát thực hiện các nghị quyết HĐND; tăng cường trách nhiệm các Tổ đại biểu, Đại biểu HĐND các cấp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, nâng cao hơn nữa kỹ năng hoạt động của Đại biểu HĐND; tăng cường hoạt động trao đổi thông tin để kịp thời phục vụ cho hoạt động giám sát; tích cực đổi mới hơn nữa phương pháp truyền đạt thông tin để cử tri nghe được các ý kiến trao đổi, phản ánh những vấn đề trong cuộc tiếp xúc cử tri.

Theo sonduong.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục