Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức phiên giải trình về xử phạt hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng

Sáng ngày 31/5, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức phiên họp giải trình trong thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì phiên họp.


Đại biểu dự phiên họp giải trình

Dự phiên họp có đồng chí Đinh Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Nông Thị Toản, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.  Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn,  lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường.


Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Đại diện lãnh đạo UBND thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Quản lý đô thị, phòng Tư phát thành phố thực hiện giải trình về các vấn đề liên quan đến các nội dung như: Công tác tuyên truyền pháp luật trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai. Công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý sai phạm chưa quyết liệt, kịp thời; chưa đảm bảo tính giáo dục và răn đe. Số vụ việc vi phạm thực hiện Quyết định xử phạt bằng hình thức khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đạt tỷ lệ thấp; việc phối hợp giữa cán bộ Đội trật tự đô thị và công chức địa chính xã, phường. Giải pháp để nâng cao trách nhiệm của cán bộ Đội trật tự đô thị và công chức địa chính xã, phường trong việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, quản lý trật tự xây dựng…


Đồng chí Nông Thị Toản, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu và giải trình ý kiến đại biểu nêu.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Đình Trung đã ghi nhận và đánh giá cao nội dung giải trình của các cơ quan, phòng ban đã đi đúng nội dung trọng tâm ý kiến của đại biểu yêu cầu giải trình. Đồng chí nhấn mạnh, Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành ủy trong việc tăng cường quản lý đất đai và quản lý xây dựng, các công trình được cấp phép xây dựng hàng năm tăng lên, tỷ lệ công trình vi phạm giảm dần. Tuy nhiên bên cạnh đó, thành phố cũng đối mặt với những khó khăn, nẩy sinh như; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị chưa đáp ứng yêu cầu đô thị hóa ngày càng cao. Công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng có mặt hạn chế. Tình trạng vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, xây dựng vi phạm quy hoạch tồn tại cũ chưa được xử lý dứt điểm, một số vi phạm mới tuy đã được phát hiện nhưng chưa được xử lý kịp thời. Để thực hiện tốt việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Đình Trung đề nghị: Ủy ban nhân dân thành phố cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, văn minh đô thị, xây dựng các kế hoạch, giai đoạn, tổng thể làm căn cứ giải quyết các tồn tại về quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị. Tích cực, quyết liệt và đột phá trong chỉ đạo, điều hành thực hiện quản lý đất đai, trật tự xây dựng và văn minh đô thị. Các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật về đất đai của người dân. Thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình, trao đổi, tạo sự đồng thuận, để người dân thực hiện các quyền, nghĩa vụ trong việc sử dụng đất đai theo đúng quy định của pháp luật; Chủ động giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng và làm tốt công tác tham mưu, giải quyết kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự đô thi theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND thành phố giao các Ban, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND thành phố, tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện công tác quản lý, xử lý các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Theo thanhpho.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục