Hội đồng nhân dân huyện Na Hang thông qua 3 nghị quyết về điểu chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư

Sáng 26-5, HĐND huyện Na Hang khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 về điểu chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư trên địa bàn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua 3 nghị quyết về: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 -2025, thực hiện năm 2023 của huyện Na Hang; Điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Phân bổ, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giao bổ sung giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.


Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện dự kỳ họp.

Theo đó, kế hoạch vốn đầu tư các công trình sau điểu chỉnh thực hiện năm 2023 của huyện là 50,45 tỷ đồng; phân bổ 2,5 tỷ đồng cho nội dung 2, tiểu dự án 2, dự án 3 Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Đối với xây dựng nông thôn mới, kế hoạch vốn đầu tư phát triển của ngân sách Trung ương giao bổ sung giai đoạn 2021 - 2025 được phân bổ trên 1,5 tỷ đồng.

Thường trực HĐND huyện chỉ đạo, các Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ huyện tăng cường giám sát chặt chẽ các nghị quyết đã được kỳ họp thông qua.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục