Na Hang cần bám sát mục tiêu, kế hoạch của cả nhiệm kỳ để có phương án chỉ đạo kịp thời, hiệu quả

Sáng ngày 16-5, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Na Hang kỳ thứ 37. Cùng dự có lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Giao thông - Vận tải.


Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Na Hang.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng: Dự toán thu, chi ngân sách trên địa bàn; báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tính đến ngày 14/5, thu ngân sách trên địa bàn huyện thực hiện được trên 13,5 tỷ đồng, đạt 28,13% so với dự toán. Kết quả giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia là trên 24,3 tỷ đồng, đạt 6,45% kế hoạch. Kết quả giải ngân vốn đầu tư là 18,4/63,2 tỷ đồng, đạt 29,14%.

Đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện (khóa XXII); Nghị quyết đại hội đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Na Hang cần bám sát hơn nữa các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra; cần phải có giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu Quốc gia của năm.

Đối với báo cáo thực hiện nhiệm vụ sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đồng chí đề nghị trong thời gian nửa chặng đường tiếp theo, Ban Thường vụ Huyện ủy cần tập trung rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ huyện để có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục