Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương giám sát xây dựng nông thôn mới tại các xã: Tam Đa, Phú Lương

Ngày 10-5, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Hứa Thị Hà, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát về triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Tam Đa và xã Phú Lương. Cùng đi với đoàn có đồng chí Dương Văn Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Sơn Dương


Đoàn giám sát làm việc tại xã Tam Đa.


Đoàn giám sát làm việc tại xã Phú Lương.

Tại các đơn vị được giám sát, Đoàn đã nghe lãnh đạo xã Tam Đa và xã Phú Lương báo cáo tóm tắt kết quả, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới và trả lời, làm rõ một số nội dung Đoàn giám sát yêu cầu. Theo đó, tại các đơn vị được giám sát cho thấy, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, cùng với đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương đã đạt kết quả quan trọng. Đến nay, sau gần 13 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Tam Đa đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đạt 41 triệu đồng/người/năm. Xã Phú Lương đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân ước đạt 39 triệu đồng/người/năm. 


Đoàn giám sát, giám sát mô hình rác thải sinh hoạt tại xã Tam Đa.


Đoàn giám sát, giám sát mô hình đường bê tông tại xã Phú Lương.


Đoàn giám sát, giám sát mô hình trồng dưa chuột tại xã Phú Lương.

Tiếp đó, Đoàn giám sát đã tiến hành đi giám sát thực tế một số tiêu chí gồm: Tiêu chí số 2 (Giao thông); tiêu chí số 6 (văn hóa); tiêu chí số 7 (cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn); tiêu chí số 17 (Môi trường) và nghiên cứu báo cáo, hồ sơ thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 2 xã Tam Đa và xã Phú Lương. 

Phát biểu kết luận chương trình giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Hứa Thị Hà cho rằng, việc xây dựng nông thôn mới là một quá trình thực hiện liên tục, địa phương cần tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và vận động Nhân dân đảm bảo sự ổn định và bền vững các tiêu chí. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phải chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống vật chất gắn với đó là nâng cao chất lượng hưởng thụ văn hóa, cải thiện môi trường cho người dân. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Theo sonduong.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục