Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa

Chiều ngày 16/5, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa. Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh: Khánh Thị Xuyến, Chánh Thanh tra tỉnh; Phạm Thái Sơn, Giám đốc Sở Lao động TB& XH tỉnh; Phạm Thị Thuý Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, Ban dân tộc tỉnh.
Video không hợp lệ

 

Huyện Chiêm Hoá có các đồng chí: Ma Phúc Hà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện uỷ, thường trực HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.


Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và tiến độ thực hiện việc đánh giá kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Từ đầu năm đến ngày 10/5/2023, tổng thu ngân sách nhà nước tại địa bàn đạt gần 25 tỷ đồng (bằng 25,2% dự toán); tổng chi ngân sách trên 247 tỷ đồng (bằng 34,6% dự toán năm); tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 tại địa phương còn chậm tiến độ so với kế hoạch.


Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch tại buổi làm việc.


Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Về tiến độ thực hiện việc đánh giá kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, BTV Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 133-KH/HU ngày 28/3/2023 để thực hiện. Đối với cấp cơ sở: BTV Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở rà soát, đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội. 46/46 chi, đảng bộ cơ sở đều ban hành kế hoạch để tổ chức đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ, hiện đang hoàn thiện việc xây dựng báo cáo và hoàn thành việc tổ chức hội nghị đánh giá kết quả trước ngày 15/6/2023. Đối với cấp huyện: BTV Huyện uỷ thành lập Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 tại các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Giao các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá đối với các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách. Văn phòng Huyện ủy tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo của BCH Đảng bộ huyện đánh giá tình hình, kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội, trình Thường trực Huyện uỷ, BTV Huyện uỷ trước ngày 25/6/2023. Dự kiến hoàn thành việc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội trước ngày 30/6/2023 theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế và nêu giải pháp để thực hiện hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra.


Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu BTV Huyện uỷ Chiêm Hoá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu ngân sách, tăng cường kiểm tra, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, nhất là các khoản thu tiền đất. Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, địa phương rà soát những công trình đã hoàn thành, các công trình chuẩn bị quyết toán, các công trình chuyển tiếp và các công trình huyện quản lý cố gắng tổ chức thực hiện. Đồng thời, tập trung thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chú trọng chỉ tiêu tăng thu nhập bình quân đầu người; thu cân đối ngân sách.   

Tin: Theo chiemhoa.gov.vn
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục