Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 18/7, Hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề.

Dự họp có đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTVN thành phố và các đồng chí là đại biểu HĐND thành phố khóa XXII và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn; lãnh đạo các xã, phường cùng dự.Các đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố; Đinh Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ tọa kỳ họp.


Đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên và các Đại biểu dự kỳ họp.

Kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân thành phố khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã được nghe UBND thành phố trình các tờ trình và dự thảo nghị quyết để Hội đồng nhân dân thành phố xem xét quyết định, liên quan đến việc điều chỉnh, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; xem xét điều chỉnh danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điểu chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn vốn phân cấp của thành phố.

Trên tinh thần tập trung, dân chủ, các đại biểu HĐND đã thống nhất biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn phân cấp của thành phố là 7 công trình với tổng nguồn vốn trên 42 tỷ 412 triệu đồng. Nghị quyết việc điều chỉnh, bố sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn vốn phân cấp của thành phố đối với 8 công trình; Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Theo đó, kế hoạch vốn giao, giai đoạn 2021-2025 trên 17 tỷ 030 triệu đồng; Nghị quyết về việc phân bổ Kế hoạch vốn nhân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Tuyên Quang năm 2022 với tổng nguồn vốn được phân bổ là trên 1 tỷ 373 triệu đồng; Nghị quyết về việc  phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Theo đó, kế hoạch vốn được giao thực hiện giai đoạn 2021-2025 là 5 tỷ 592 triệu đồng, vốn ngân sách nhà nước giao năm 2022 là 1 tỷ 880 triệu đồng.


Chủ tọa kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh, Đây đều là những Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí đề nghị, UBND thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các tổ chức cá nhân có liên quan, thực hiện quản lý các nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện thanh quyết toán đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.


Quang cảnh kỳ họp.

Theo thanhpho.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục