Thường trực HĐND thành phố họp, nghe giải trình việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa

Ngày 28-10, Thường trực HĐND thành phố tổ chức họp, nghe giải trình về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố và tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa thành phố.


Các đại biểu dự phiên họp.

Tại phiên giải trình, đại diện lãnh đạo các ban của HĐND thành phố đã nêu ý kiến đề nghị lãnh đạo các phòng: Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường thành phố làm rõ về trách nhiệm của các phòng chuyên môn trong việc quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích; về hoạt động của các di tích; lý do chậm sửa đổi Quy chế hoạt động Ban Quản lý di tích; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trình tự thủ tục hồ sơ tu bổ di tích… Các vấn đề đại biểu quan tâm như việc sử dụng kinh phí theo quy chế chi tiêu nội bộ; việc tiếp nhận công đức; kết quả thực hiện việc rà soát, xây dựng quy hoạch tu bổ đối với các di tích đã xuống cấp; công tác tuyên truyền, quảng bá, phát triển du lịch; các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế để đảm bảo thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới…

Lãnh đạo các phòng; Ban Quản lý di tích đã giải trình, giải đáp thắc mắc, làm rõ những khó khăn, bất cập, vướng mắc. Đại diện lãnh đạo UBND thành phố, Trưởng Ban Quản lý di tích khẳng định các cơ quan chức năng đã tổ chức tốt các hoạt động, nhưng công tác quản lý di tích còn hạn chế, còn chậm trong việc xây dựng hồ sơ kế hoạch xếp hạng di tích, công tác tổ chức bộ máy, tổ quản lý ở một số xã, phường thiếu tính ổn định... Thời gian tới, UBND thành phố sẽ có giải pháp phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng lộ trình, đề xuất công nhận với những di tích đủ điều kiện, có bia tại các điểm di tích, tổ chức tốt việc phân cấp quản lý…

Lãnh đạo HĐND thành phố đề nghị các phòng chuyên môn, lãnh đạo UBND các xã, phường cần tập trung nghiên cứu các quy định của Trung ương, của tỉnh, sớm ban hành văn bản đảm bảo chặt chẽ và phát huy tốt nhất giá trị di tích. Đồng thời, cần làm tốt công tác tham mưu với UBND thành phố, lập kế hoạch, hồ sơ trùng tu, tôn tạo, xếp hạng các di tích. Cùng với đó, làm tốt công tác phân cấp quản lý; tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch. Về công tác tổ chức của Ban Quản lý, Chủ tịch HĐND thành phố cần đặc biệt chú trọng công tác nhân sự, lựa chọn được những người thực sự am hiểu, có chiều sâu văn hóa, tạo điều kiện và có chế độ thỏa đáng… để thu hút ngày càng đông du khách đến với thành Tuyên...

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục