HĐND huyện Lâm Bình tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua một số Nghị quyết

Chiều ngày 2-12, HĐND huyện Lâm Bình đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu  HĐND huyện đối với đồng chí Nguyễn Văn Hiền, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 được Tỉnh uỷ điều động để đảm nhận công tác khác. 


Toàn cảnh kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Lâm Bình.

Tại kỳ họp, các đại biểu tiến hành thảo luận, thống nhất thông qua một số nghị quyết như:  Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Bình giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết về thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện quản lý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Lâm Bình; Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện quản lý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Lâm Bình.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và 100% đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua dự thảo các Nghị quyết do UBND huyện trình tại kỳ họp. HĐND huyện đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND huyện khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết đảm bảo các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành. Các đại biểu HĐND huyện bằng các hình thức phù hợp thông tin đến cử tri kết quả của kỳ họp, các nghị quyết đã được thông qua, đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện theo quy định.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục