Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 7 và 8-7, HĐND huyện Yên Sơn tổ chức kỳ họp thứ 4, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đạt 639,64 tỷ đồng, đạt 50,2% kế hoạch năm; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1.976 tỷ đồng; trồng mới 3.042,5 ha rừng, đạt 98,1% kế hoạch. Toàn huyện giữ vững chất lượng các tiêu chí của 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện triển khai bê tông hóa 30 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa 10,2 km kênh mương nội đồng; hoàn thành giải phóng mặt bằng và phối hợp xây dựng 11 cầu trên đường giao thông nông thôn.


Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp.

Trong 6 tháng cuối năm, huyện chỉ đạo, thực hiện hiệu quả di chuyển các hộ ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm; Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo kế hoạch, khẩn trương giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản; kiểm tra, rà soát các dự án chậm tiến độ thi công. Huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết 55 của HĐND tỉnh về bê tông hóa đường giao thông nông thôn và cầu trên đường giao thông nông thôn; đồng bộ các giải pháp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Các ngành của huyện tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc Mông huyện Yên Sơn, giai đoạn 2022-2026...

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phùng Tiến Quân đề nghị huyện tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-TW ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị nhằm tạo chuyển biến trong đời sống, kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường quản lý, phòng, ngừa ngăn chặn không để phát sinh sai phạm trong lĩnh vực y tế nói chung, trong phòng, chống dịch nói riêng. Huyện tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai và thực hiện hiệu quả giám sát việc thực hiện các nghị quyết quan trọng mà HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp vừa qua...

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục