Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chiêm Hóa (mở rộng)

Ngày 08/7/2022, Huyện uỷ Chiêm Hoá tổ chức Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Qua báo cáo và phát biểu thảo luận tại Hội nghị cho thấy 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 và trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song với sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Chiêm Hóa đã có những bước phát triển vững chắc, quốc phòng an ninh, trật tự xã hội được bảo đảm.

Sản xuất nông lâm nghiệp đạt kế hoạch đề ra; duy trì, phát triển 17 sản phẩm OCOP được xếp hạng, triển khai đánh giá phân hạng thêm 14 sản phẩm; giải ngân vốn đầu tư công đến 30/6/2022 đạt 59,24% vốn kế hoạch, cao hơn bình quân toàn tỉnh (28%). Thu ngân sách đạt 53,32% dự toán, cao hơn toàn tỉnh (50,3%). Duy trì 26/26 xã, thị trấn giữ vững đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được nâng lên; công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt kết quả tốt, tiêm phòng cho người từ đủ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin là 74.113/74.124 đạt 99,99%, trong đó: số người tiêm đủ 2 mũi: 73.488 người đạt 99,1%; số người tiêm đủ 3 mũi: 66.902 người đạt 90%; số người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin là 10.834/11.002 đạt 98%; đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin là 10.406 người, đạt 95%. An sinh xã hội được đảm bảo, công tác giảm nghèo thu được nhiều kết quả, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được chú trọng và tăng cường; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính tri - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh đó, cũng còn một số hạn chế, khó khăn: Việc duy trì phát triển một số sản phẩm OCOP chưa thực sự bền vững; tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế, giải ngân vốn đầu tư công một số công trình chậm; thu ngân sách nhà nước còn một số khoản thu chưa đảm bảo tiến độ, chi thường xuyên đạt thấp. Việc triển khai tiêm vắc xin Covid-19 (mũi nhắc lại) cho một số đối tượng và trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn còn chậm; đội ngũ giáo viên còn thiếu, nhất là giáo viên dạy môn Tiếng Anh, Tin học ở các trường Tiểu học, Trung học cơ sở.Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có vụ việc còn chưa đảm bảo theo quy định; giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân có vụ việc còn kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; công tác cải cách hành chính còn nhiều nội dung cần được chỉ đạo khắc phục; kết quả kết nạp đảng viên mới đạt thấp (37/200), đạt 18,5%. Việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở còn chậm so với kế hoạch năm đề ra.


Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Chiêm Hóa đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, trong đó nổi bật nhất là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách cao hơn mức của tỉnh; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế lao động việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội có chuyển biến; xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tốt; an ninh quốc phòng được đảm bảo.

Đồng tình với những hạn chế, khó khăn đã nêu trong các báo cáo, đồng chí lưu ý một số vấn đề Huyện ủy cần tập trung chỉ đạo khắc phục như việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa, xây dựng nông thôn mới; xây dựng và phát triển các mô hình phát triển kinh tế chưa mạnh, quản lý đất đai, bảo vệ rừng có nơi chưa chặt chẽ;chậm thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong thực hiện các công trình dự án; một số khoản thu ngân sách còn đạt thấp, chi thường xuyên chưa đạt kế hoạch; tình trạng thiếu giáo viên ở một số môn học; điểm số của một số tiêu chí về cải cách hành chính còn thấp; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân có việc còn kéo dài, chưa triệt để…

Đồng chí nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2022, bên cạnh những thuận lợi, dự báo cũng còn có những khó khăn, thách thức, đòi hỏi mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu cao nhất, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số vấn đề: Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hai là, tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2022: đẩy mạnh tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách trên địa bàn; tập trung triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu Quốc gia sau khi được phân bổ nguồn lực; tích cực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ quy định; tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 theo kế hoạch. Ba là,Tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời đơn thư của công dân theo quy định. Bốn là, Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; thực hiện nghiêm túc Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp. Năm là, Khẩn trương tổ chức tuyên truyền, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Đề án của Trung ương, của Tỉnh ủy đã được quán triệt tại hội nghị ngày hôm nay đến các chi, đảng bộ và đảng viên và Nhân dân. Tăng cường đôn đốc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại cơ sở, nắm tình hình để kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt công tác Dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, khối dân vận các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tập trung đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo năm 2022.

Thế Anh
Ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục