Khai mạc kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương khóa XXI

Trong 3 ngày 28, 29 và 30-6, HĐND huyện Sơn Dương khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Huyện Sơn Dương có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Huyền, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Hiển, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Giang Tuấn Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các uỷ viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo các ban đảng, đoàn thể, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện; lãnh đạo các cơ quan đơn vị; Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn và 40 đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.


Đại biểu tham dự kỳ họp.

Kỳ họp đã được nghe báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; thu, chi các quỹ huyện quản lý; sử dụng kinh phí dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương: kết quả thu chi các quỹ huyện quản lý năm 2021. Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; thu, chi các quỹ huyện quản lý; sử dụng kinh phí dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Bảo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về kết quả quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; kết quả thu chi các quỹ huyện quản lý năm 2021. Báo cáo thẩm tra của Ban dân tộc về thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về báo cáo của UBND huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Toà án Nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.


Chủ tọa kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Sơn Dương khóa XXI nghe, thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022.

Theo báo cáo của UBND huyện Sơn Dương: 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện ước đạt trên 2.971 tỷ đồng, bằng 52,3% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.785 tỷ đồng, bằng 52%. Đảng bộ, chính quyền đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi sản xuất vụ xuân, sản lượng lương thực đạt trên 40.950 tấn. Toàn huyện đã trồng được trên 1.864 ha rừng, bằng 111%, vượt kế hoạch giao.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, hệ thống chính trị của huyện, các đại biểu HĐND huyện tiếp tục bám sát vào các chủ trương, định hướng của tỉnh, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. UBND huyện tập trung triển khai ngay kế hoạch thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND và các đại biểu HĐND huyện, các cấp ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND, các phòng, ban và các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2022. 


Quang cảnh kỳ họp.

Trong phần thảo luận có 6 ý kiến thuộc các lĩnh vực đất đai, đường, điện, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, việc khai thác cát sỏi trái phép… Các ý kiến đã được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trả lời và làm rõ thêm những vấn đề mà cử tri huyện nhà đang quan tâm.

Tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Giang Tuấn Anh phát biểu tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của đại biểu và cử tri, đồng thời làm rõ thêm về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và một số nội dung trọng tâm để tập trung chỉ đạo, điều hành đạt kết quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm.

Kỳ họp tiến hành thông qua các Nghị quyết: Miễn nhiệm thành viên UBND huyện Sơn Dương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương của huyện năm 2021; Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng đường 13B kéo dài và Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện các cơ chế chính sách của HĐND tỉnh về khuyến khích phát triển kinh tế trang trại; hỗ trợ sản xuất hàng hoá đối với một số cây trồng, vật nuôi và khuyến khích phát triển HTX nông lâm nghiệp, thuỷ sản giai đoạn 2018- 2021.

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Sơn Dương khóa XXI thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra.

Theo sonduong.gov.vn

Tin cùng chuyên mục