Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Thị Minh Xuân dự kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên

Ngày 12/7/2022, Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên tổ chức kỳ họp thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026, đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
Video không hợp lệ

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân với các đại biểu dự kỳ họp.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Hàm Yên; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo nội dung, chương trình kỳ họp đã được thông qua, tại kỳ họp này, HĐND huyện đã nghe, xem xét đối với các báo cáocủa UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và các quỹ huyện quản lý 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch phát triển bền vững vùng sản xuất cam sành huyện Hàm Yên giai đoạn 2021-2025; báo cáo của Ban Pháp chế về việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp trên địa bàn huyện; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc về việc tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện....Tại kỳ họp này, HĐND huyện thông qua một số nghị quyết quan trọng như: Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023.


Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Chiêm Hóa đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kế hoạch và tăng cao như: Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước 6 đạt 58,2% kế hoạch, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 19,9%, trong đó thu thu cân đối đạt 59,69% dự toán, cao hơn toàn tỉnh (50,3%); giá trị sản xuất công nghiệp đạt 52,1% kế hoạch, tăng 10,7% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đến 30/6/2022 đạt 61,24% vốn kế hoạch, cao hơn bình quân toàn tỉnh (28%); tỷ lệ bao phủ (dân số) tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%...An sinh xã hội được đảm bảo, công tác giảm nghèo thu được nhiều kết quả, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Bên cạnh đó, cũng còn một số hạn chế, khó khăn: Việc duy trì phát triển một số sản phẩm OCOP chưa thực sự bền vững; tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế, giải ngân vốn đầu tư công một số công trình chậm; thu ngân sách nhà nước còn một số khoản thu chưa đảm bảo tiến độ, chi thường xuyên đạt thấp.Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm. Lĩnh vực văn hoá – xã hội phát triển chưa đồng đều, đời sống của một bộ phận Nhân dân vùng sâu, vùng xa, cùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Công tác cải cách thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế. Việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn của công dân có việc còn chậm.

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ họp của HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan, báo cáo giám sát, thẩm tra của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện có chất lượng, lựa chọn vấn đề giám sát trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và gợi mở một số nội dung HĐND huyện tập trung thảo luận, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, sự phối hợp giữa cấp xã, cấp huyện, giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện những nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Về nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí đề nghị huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nội dung:

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Xây dựng, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc nghiên cứu, cụ thể hóa phải bám sát các mục tiêu, các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bảo đảm đúng lộ trình thực hiện Nghị quyết Đại hội.

- Quyết liệt chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2022. Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ, chú trọng phòng, chống, khống chế dịch bệnh, chủ động phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm trong mùa đông. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa gắn với doanh nghiệp để tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn và xay dựng nông thôn mới được ban hành như: Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/07/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025...

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, Tập trung triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu Quốc gia sau khi được phân bổ nguồn lực. Tích cực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ quy định. Khẩn trương triển khai thực hiện trình tự hồ sơ liên quan đến thu hồi đất của các công trình, dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước để trình phê duyệt thực hiện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý sử dụng ngân sách. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp tạo nguồn thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước gắn với tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản và ngân sách nhà nước. Quản lý chi và điều hành ngân sách theo đúng quy định.

- Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục các bậc học. Thực hiện tốt chương trình lao động, việc làm, chính sách bảo hiểm xã hội, kế hoạch giảm nghèo đa chiều và bảo đảm an sinh xã hội. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là Covid 19, tiếp tục triển khai tiêm vắc xin theo kế hoạch cho các đối tượng.

- Tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa, gắn với tấn công trấn áp tội phạm, nâng cao chất lượng điều tra khám phá án, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời đơn thư của công dân theo quy định.

- Tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng chính quyền các cấp trong sạnh, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, văn hóa hành chính, tính chuyên nghiệp của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Đồng chí nhấn mạnh HĐND huyện cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Cùng với nâng cao chất lượng các nghị quyết, Hội đồng nhân dân huyện cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát, nhất là giám sát việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, việc chấp hành pháp luật trên địa bàn huyện... Nâng cao hiệu lực hoạt động chất vấn, giải trình tại các kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND. Phát huy hơn nữa vai trò của đại biểu HĐND trong các hoạt động giám sát; nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp thu ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri, chuyển đến các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cho nhân dân về các chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách, nhất là những vấn đề liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư, các dự án đầu tư, bảo vệ môi trường.Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương, trí tuệ, HĐND huyện Hàm Yên sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, quyết định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, xây dựng huyện Hàm Yên ngày càng phát triển, hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2022 và của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Nông thôn mới vào năm 2025.

Thùy Linh
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục