Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Thanh Trà dự kỳ họp thứ tư HĐND huyện Chiêm Hóa

Ngày 15/7/2022, Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hoá tổ chức kỳ họp thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp.
Video không hợp lệ

Tham dự kỳ họp có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Chiêm Hoá; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ huyện, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét đối với các báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và các quỹ huyện quản lý 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về việc triển khai và thực hiện Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025; báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế- Xã hội về tình hinh thu, chi các khoản đóng góp của phụ huynh và học sinh năm học 2021- 2022 tại một số trường học trên địa bàn huyện; báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc về việc thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế về việc chấp hành pháp luật về cấp phép xây dựng theo Thông tư số 15/2016/TT- BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng và Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội…Đồng thời thông qua một số nghị quyết quan trọng về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện; phê chuẩn bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình…


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Chiêm Hoá nói chung, HĐND huyện nói riêng trong 6 tháng đầu năm 2022 cũng như việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND huyện. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, cùng với việc không thuận lợi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thời tiết, xung đột thế giới, sự tăng giá của một số hàng hoá, vật tư thiết yếu đã tác động đến sản xuất, đời sống của Nhân dân nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự điều hành quyết liệt của UBND huyện, sự đồng lòng của Nhân dân các dân tộc trong huyện, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Chiêm Hoá được duy trì và thực hiện hiệu quả. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có những việc huyện làm rất tốt như giải ngân vốn đầu tư công đến 30/6/2022 đạt 59,24% vốn kế hoạch, cao hơn bình quân toàn tỉnh (28%). Thu ngân sách đạt 53,32% dự toán, cao hơn toàn tỉnh (50,3%).

Về hoạt động của HĐND huyện, đồng chí nhận định trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện đã bám sát các quy định của luật và Quy chế làm việc của HĐND huyện, nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ huyện, chủ động tổ chức hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Tính chuyên nghiệp trong hoạt động của HĐND huyện từng bước được nâng lên. HĐND huyện đã tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề, quyết định kịp thời giải pháp phát triển kinh tế- xã hội của huyện và tích cực chuẩn bị các nội dung để tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm. Việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp nghiêm túc, chất lượng.

Trong hoạt động giám sát: Thường trực HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện đều tổ chức giám sát chuyên đề. Việc lựa chọn nội dung giám sát thường xuyên của Thường trực HĐND huyện có nhiều đổi mới, tập trung vào vấn đề cụ thể, liên quan đến vai trò điều hành của UBND huyện (việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách năm 2022), đến hoạt động của HĐND cấp xã (công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND, việc ban hành văn bản tại kỳ họp thứ hai, thứ ba của HĐND xã, thị trấn) và cả hậu giám sát – hoạt động giám sát mà hiện nay đang được Quốc hội, HĐND các tỉnh, thành phố quan tâm (giám sát việc khắc phục các hạn chế sau giám sát của HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện).

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao sự quyết tâm, quyết liệt của HĐND huyện trong hoạt động giám sát thông qua việc quyết nghị 02 nghị quyết về giám sát (nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri; nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc triển khai và thực hiện Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025). Đây chính là điểm mới, thể hiện rõ vai trò cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương của HĐND huyện Chiêm Hoá.


Toàn cảnh kỳ họp.

Bên cạnh biểu dương những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, huyện Chiêm Hoá còn có những hạn chế mà báo cáo của UBND huyện, các báo cáo công tác, thẩm tra, giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, thông báo của Uỷ ban MTTQ huyện đã chỉ ra, trong đó có những hạn chế do nguyên nhân chủ quan của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, nhất là trong nắm bắt, quản lý địa bàn; trong phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết công việc. Đây là những hạn chế mà cả hệ thống chính trị của huyện cần tập trung khắc phục.

Đồng chí đề nghị tại kỳ họp các vị đại biểu HĐND huyện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cấp ủy, cử tri và Nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, bảo đảm các nội dung được thông qua với sự thống nhất, chất lượng cao. Trong đó, tập trung thảo luận, thống nhất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế mà các báo cáo, thông báo trình kỳ họp đã nêu; đề ra các giải pháp để huyện thực hiện đạt các chỉ tiêu năm 2022, góp phần thực hiện đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra. Thời gian tới HĐND huyện cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, thực hiện tốt chức năng quyết đinh, chức năng giám sát; nâng cao hiệu lực hoạt động chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; kiến nghị giải quyết kịp thời, có hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện cần toàn diện, thẳng thắn hơn nữa; chỉ ra hạn chế có địa chỉ cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn cũng như trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Các đại biểu HĐND huyện cần thường xuyên nghiên cứu, đổi mới cách thức thực hiện nhiệm vụ, gần dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư của cử tri và Nhân dân.

Thùy Linh
Ảnh: Bàn Thanh
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục