Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ về dự án Luật Cảnh sát cơ động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều ngày 21/10, Tổ đại biểu Quốc hội số 59 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã thảo luận về dự án Luật Cảnh sát cơ động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Những nội dung chính của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kỳ họp lần này được tổ chức theo hình thức kết hợp họp trực tuyến và họp tập trung, chia thành hai đợt: Đợt 1 diễn ra trong 11 ngày kể từ 20.10 đến 30.10.2021, Quốc hội họp trực ...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15.

Sáng 21/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, ...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ về 02 dự án Luật trình tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Chiều ngày 20/10, sau khi nghe các báo cáo đánh giá, Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022 và kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024; Tờ trình, báo cáo thẩm tra vào dự án Luật ...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Công ty Điện lực Tuyên Quang

Chiều ngày 13/10, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi làm việc với Công ty Điện lực Tuyên Quang để nghe báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Công ty Điện lực Tuyên Quang trong 9 tháng đầu năm 2021.