Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV thành công tốt đẹp và những đóng góp trí tuệ của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Sau 21 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao (Từ 20.10.2022 đến 15.11.2022). Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.


Quang cảnh phiên bế mạc.

Tiếp nối và phát huy thành công tốt đẹp của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tâm lực, trí lực với sự đồng thuận, nhất trí cao, kỳ họp đã xem xét một khối lượng công việc lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đã có 1.841 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại 07 phiên thảo luận tổ, 621 lượt đăng ký, 508 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu thảo luận và 26 lượt tranh luận tại 26 phiên thảo luận Hội trường; 345 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký, 149 lượt đại biểu nêu câu hỏi chất vấn, 22 lượt tranh luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Quốc hội đã biểu quyết thông qua 06 luật, 12 nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết chung của Kỳ họp, thảo luận về việc tiếp thu, chỉnh lý và cho ý kiến lần đầu đối với 08 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2022; giám sát tối cao “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự theo thẩm quyền; xem xét các báo cáo về giải quyết kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng...

Các đại biểu Quốc hội đã tập trung nghiên cứu chuyên sâu, kỹ lưỡng, các ý kiến thảo luận ngắn gọn, súc tích, có chất lượng, thể hiện sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, phản ánh những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm.  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, cơ quan tổ chức hữu quan chuẩn bị kỹ lưỡng và phát huy dân chủ, thực sự cầu thị, tổng hợp đầy đủ, tiếp thu, giải trình kịp thời, thấu đáo ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, nhất là các vấn đề lớn, quan trọng hoặc còn có ý kiến khác nhau nên đã đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết.

Đánh giá kết quả kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng những nội dung của Kỳ họp; mặc dù có những điều chỉnh về chương trình, bổ sung thêm nội dung nhưng vẫn bảo đảm sự thông suốt, linh hoạt, hiệu quả trong điều hành và thực hiện thành công chương trình Kỳ họp với sự đồng thuận, thống nhất cao và thời gian được rút ngắn hơn.

Kết quả của kỳ họp đã thể hiện chủ trương, nhiệm vụ của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa qua là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó có đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Tinh thần chỉ đạo đó đã được quán triệt, thực sự lan tỏa, thấm nhuần và được thể hiện đậm nét trong từng quyết sách và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và từng vị đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư.


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại phiên bế mạc kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XV.

Tham dự Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần vào thành công của kỳ họp. Tại kỳ họp này, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tín nhiệm, phân công làm Tổ trưởng số 11 gồm 26 đại biểu thuộc 3 Đoàn: Tuyên Quang, Thanh Hóa, Cà Mau.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ động, tích cực chuẩn bị, kỹ lưỡng trước kỳ họp; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã tập trung nghiên cứu, với tinh thần trách nhiệm, trí tuệ. Đã có 22 lượt phát biểu thảo luận tại Tổ và 4 lượt phát biểu tại hội trường của các vị đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia góp ý vào các dự án luật, dự thảo các nghị quyết và thảo luận tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước năm 2023 (trong đó tham gia vào các dự án luật, nghị quyết tại phiên họp tổ 22 lượt, phiên họp tại hội trường 2 lượt, chất vấn thành viên Chính phủ 2 lượt). Nhiều ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội tỉnh vào các dự án luật, nghị quyết và tình hình kinh tế-xã hội được các đại biểu Quốc hội đồng tình, nhất trí cao trong thảo luận tổ cũng như tại hội trường và được ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý vào các dự thảo luật, nghị quyết.

Về hoạt động chất vấn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đề xuất nội dung chất vấn về tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nhất là viên chức thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục bỏ việc, xin thôi việc ở các cơ quan, đơn vị của nhà nước. Nội dung chất vấn đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí lựa chọn đưa vào nhóm vấn đề chất vấn đối với Bộ Trưởng Bộ Nội vụ. Các đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã thẳng thắn chất vấn Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cải cách thể chế và định hướng giải pháp phát triển hạ tầng, trong đó có hạ tầng chống biến đổi khí hậu. Chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quy hoạch đô thị.


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành nhiều giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn vướng mắc, giải quyết các vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm, như: Giải ngân đầu tư công, thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc chuyển sang lĩnh vực tư; sách giáo khoa, học phí, đội ngũ giáo viên nhất là đối với vùng miền núi đồng bào dân tộc thiểu số, sắp xếp các điểm trường trên phạm vi cả nước, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương, chính sách ưu đãi cho giáo viên mầm non; tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập; thiếu xăng dầu cục bộ ở một số khu vực, địa bàn…

Với những hoạt động tích cực, Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, mang tiến nói đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân đến Quốc hội; thảo luận, biểu quyết các dự án luật, nghị quyết và tham gia quyết định một số vấn đề quan trọng khác của đất nước trên tinh thần vì lợi ích chung của đất nước, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Với sự chuẩn bị chu đáo, hoạt động có hiệu quả, Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào thành công của Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV./.

Nguyễn Hạnh

Tin cùng chuyên mục