Đồng chí Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ma Thị Thúy dự Ngày hội Đại đoàn kết thôn Bản Man, xã Bình Phú

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Sáng 16/11/2022, đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Bản Man, xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo huyện Chiêm Hóa, lãnh đạo xã Bình Phú.


Đồng chí Ma Thị Thuý, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà Nhân dân thôn Bản Man, xã Bình Phú.

Khu Dân cư Bản Man, xã Bình Phú hiện có 98 hộ, 392 khẩu với 5 dân tộc anh em cùng chung sống. Thôn có 01 Chi bộ với 24 đảng viên; Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể có 11 thành viên. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, cán bộ và Nhân dân trong khu dân cư luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, tình làng nghĩa xóm giữa bà con Nhân dân trong thôn ngày càng mật thiết, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Kết quả năm 2022, thôn Bản Man có 25/98 hộ khá, giàu; bình quân thu nhập đạt 30,3 triệu đồng/người/năm, tăng 9,9% trên người/năm so với năm 2021. Hộ thoát nghèo năm 2022 có 07/07hộ đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao. Công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng được thường xuyên chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Nhân dân đã tích cực đóng góp ủng hộ xây dựng các quỹ từ thiện nhân đạo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo…


Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ma Thị Thuý phát biểu Ngày hội Đại đoàn kết thôn Bản Man.

Phát biểu chung vui với Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư, đồng chí Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ma Thị Thúy bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi với những kết quả đạt được của thôn Bản Man trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Nhân dân các dân tộc trong thôn tiếp tục giữ vững và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua, nhất là “đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống”, tăng số hộ khá, giàu, đồng thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tập trung phát triển những sản phẩm nông, lâm nghiệp có thế mạnh của địa phương; đề nghị Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể trong thôn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn hoạt động của cộng đồng dân cư; giải quyết tốt ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân./.

Thanh Thủy

Tin cùng chuyên mục