Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV

Sáng ngày 6-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV với 62 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.
Video không hợp lệ


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang. Ảnh: Ngọc Hưng.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan cấp tỉnh…

Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết kỳ họp thứ 5, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 1.010 văn bản, bao gồm 23 luật và 101 nghị quyết của Quốc hội, 04 pháp lệnh và 882 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, điều chỉnh toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, giám sát tối cao và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Hội nghị này tập trung đánh giá triển khai thực hiện đối với 23 luật, 28 nghị quyết có tác động lớn, sâu rộng đến phát triển kinh tế-xã hội của một số khu vực và cả nước… Hội nghị cũng thống nhất về yêu cầu, nội dung triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh những tháng cuối năm 2023 và năm 2024.


Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồ Long.

Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đến nay các luật, nghị quyết được Quốc hội ban hành từ đầu nhiệm kỳ cơ bản được triển khai thực hiện; Chính phủ, các bộ đã ban hành văn bản quy định chi tiết, đạt tỷ lệ 78%; các văn bản được ban hành cơ bản bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo công tác tổ chức thi hành pháp luật; tổ chức nhiều phiên họp chuyên đề pháp luật, đề ra nhiều giải pháp đổi mới, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường năng lực tổ chức thực thi pháp luật của các ngành, các cấp. Sau mỗi kỳ họp Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đều khẩn trương phân công cơ quan soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hóa được Chính phủ chú trọng...

Tuy nhiên, việc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác giám sát đối với việc triển khai luật, nghị quyết chưa bảo đảm tính toàn diện; việc giám sát văn bản quy định chi tiết trong một số trường hợp chưa đánh giá đầy đủ về tính hợp pháp, thống nhất, tính khả thi và hiệu lực của văn bản; một số nội dung thuộc trách nhiệm ban hành văn bản quy định chi tiết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhưng chưa được các cơ quan chuẩn bị, trình theo đúng kế hoạch. Công tác tổ chức triển khai của Chính phủ đối với một số luật, nghị quyết còn chậm; tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục. Tính đến ngày 23/8/2023, đối với các luật, nghị quyết được ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4 vẫn còn 22% văn bản thuộc trách nhiệm quy định chi tiết của Chính phủ, các Bộ chưa được ban hành, trong đó một số văn bản đã chậm từ 08 tháng đến 1,5 năm; đối với 02 luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024 (Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Khám bệnh, chữa bệnh), phải ban hành 39 văn bản quy định chi tiết nhưng đến nay chưa có văn bản nào được ban hành; chất lượng một số văn bản chưa bảo đảm, vừa ban hành thời gian ngắn đã phải sửa đổi, bổ sung hoặc ngưng hiệu lực thi hành do không phù hợp với thực tiễn hoặc có bất cập, gây vướng mắc, cản trở sự phát triển...

Tham luận của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và một số cơ quan của Quốc hội, bộ ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...cũng đã đánh giá kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của hạn chế, đồng thời kiến nghị, đề ra các giải pháp trong việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội thuộc trách nhiệm của ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý trong thời gian tới.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CTTĐTQH.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay là hoạt động chưa có tiền lệ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật với tổ chức thực hiện pháp luật, qua đó tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời, rà soát, đôn đốc việc thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội ban hành từ đầu nhiệm kỳ Khóa XV. Đây cũng là nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong giám sát việc thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan được giao trình các dự án luật, nghị quyết đã chủ động, tích cực trong công tác xây dựng pháp luật, đồng thời xây dựng các văn bản thuộc thẩm quyền quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham gia phản biện, giám sát góp phần làm cho luật, nghị quyết của Quốc hội được thực hiện việc thi hành có hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, có giải pháp khắc phục các hạn chế, tập trung các nguồn lực để luật, nghị quyết của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, nhất là khắc phục tình trạng chậm, nợ đọng ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết và việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm…

Về chương trình xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ 2021-2026, ngoài những dự án đã có trong chương trình, khối lượng công việc lập pháp có thể còn tăng thêm do tiếp tục bổ sung một số dự án mới vào Chương trình để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục bám sát các quan điểm, chính sách của Đảng đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật; các tỉnh, thành phố có cơ chế đặc thù theo nghị quyết của Quốc hội chủ động, sáng tạo huy động các nguồn lực để nghị quyết về cơ chế đặc thù có hiệu quả; Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố, các vị đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội./.

Tuấn Anh
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục