Đại biểu Quốc hội Nguyễn Việt Hà chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Sáng ngày 07-6, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì, điều hành phiên chất vấn.


Đại biểu Quốc hội Nguyễn Việt Hà chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt.

Nội dung chất vấn tập trung vào các vấn đề: Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu, sản phẩm khoa học, công nghệ tiên tiến vào cuộc sống. Việc ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Việc bố trí, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho nghiên cứu khoa học thời gian qua, việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ra thị trường của các đơn vị nghiên cứu, viện, trường, đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ chế, chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trả lời chính; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tư pháp, Công Thương cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Đồng chí Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, đại biểu Quốc hội tỉnh, chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về đầu tư kinh phí khoa học công nghệ cho vùng khó khăn, cụ thể:

Trong nhiều năm qua, nguồn kinh phí Trung ương phân bổ cho địa phương để phục vụ cho hoạt động khoa học và Công nghệ duy trì ở mức thấp, đặc biệt ở các tỉnh miền núi. Đây cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến những mặt hạn chế về hoạt động khoa học và công nghệ của nhiều tỉnh. Xin Bộ trưởng cho biết Bộ có định hướng, giải pháp gì về việc ưu tiên cân đối, phân bổ kinh phí đầu tư cho khoa học và công nghệ đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn như các tỉnh miền núi?


Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trả lời chất vấn.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Nguyễn Việt Hà như sau:

Đối với kinh phí sự nghiệp khoa học hằng năm trên cơ sở tổng hợp, rà soát, đề xuất nhu cầu kinh phí năm kế hoạch của các địa phương, Bộ Khoa học trao đổi làm việc với Bộ Tài chính về nguyên tắc, phương án phân bổ kinh phí cho các địa phương theo các tiêu chí, có 8 tiêu chí (đã thể hiện trong các quy định về bố trí ngân sách cho các Bộ, ngành, địa phương). Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất mức tăng kinh phí hằng năm từ 5-10%, tùy theo tình hình cụ thể của từng địa phương, để Bộ Tài chính xem xét, bố trí kinh phí cho phù hợp, quan tâm cho vùng khó khăn như Tuyên Quang.

Đối với các tỉnh miền núi khó khăn đều có sự ưu tiên trong cân đổi phân bổ. Tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc theo quy định của Luật ngân sách và chu kỳ ổn định phân bổ ngân sách. Đây là quy định chung của Luật ngân sách nhà nước.

Chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục chất vấn nội dung liên quan đến lĩnh vực khoa học và Công nghệ, sau đó sẽ chuyển chất vấn nhóm vấn đề thứ tư liên quan đến lĩnh vực Giao thông vận tải./.

Thanh Thủy

Tin cùng chuyên mục