Kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII

 • Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh thực hiện Lễ chào cờ

 • Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII

 • Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII

 • Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII

 • Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII

 • Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII

 • Đại biểu Hoàng Việt Phương, tổ đại biểu huyện Yên Sơn phát biểu

 • Đại biểu Lê Thị Kim Dung, tổ đại biểu Thành phố Tuyên Quang phát biểu

 • Đại biểu Trần Thị Hà, tổ đại biểu huyện Hàm Yên phát biểu

 • Đại biểu Nguyễn Văn Việt, tổ đại biểu huyện Chiêm Hóa phát biểu

 • Đại biểu Đàm Thị Vân Anh, tổ đại biểu huyện Sơn Dương phát biểu

 • Đại biểu Vân Đình Thảo, tổ đại biểu huyện Na Hang - Lâm Bình phát biểu

 • Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

 • Đại biểu dự kỳ họp xem báo cáo giám sát chuyên đề bằng hình ảnh

 • Toàn cảnh kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII

 • Các đại biểu trao đổi về dự thảo nghị quyết bên lề kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII

 • Các cử tri tổ dân phố 7, phường Minh Xuân chăm chú theo dõi chương trình kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

Thư viện ảnh khác