Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

  • Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung.

  • Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tặng hoa chúc mừng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX.

  • Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn.

  • Lãnh đạo HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh khóa XIX.

  • Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh

  • 55 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

  • Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX

  • Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu tại kỳ họp.

  • Đồng chí Bí thư Tinh ủy Chẩu Văn Lâm tặng hoa chúc mừng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh

  • Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX

Thư viện ảnh khác