Kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII

 • Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII

 • Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII

 • Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII

 • Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII

 • Toàn cảnh kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII

 • Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu

 • Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu tại kỳ họp

 • Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII

 • Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII

 • Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII

 • Lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII

Thư viện ảnh khác