Kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII

  • Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII

  • Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII

  • Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII

  • Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII

  • Toàn cảnh kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII.

  • Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII

  • Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Thư viện ảnh khác