Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII

  • Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII

  • Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII

  • Các đồng chí lãnh đạo tỉnh với các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII

  • Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII

  • Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII

  • Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Thị Xuyến chất vấn Giám đốc Sở Công Thương về một số chỉ tiêu kinh tế của tỉnh

  • Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà chất vấn Giám đốc Sở Y tế về công tác khám, chữa bệnh.

  • Toàn cảnh kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII.

  • Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Thư viện ảnh khác