Kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII

 • Các đại biểu dự kỳ họp.

 • Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII

 • Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII

 • Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII

 • Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII

 • Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII

 • Toàn cảnh kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII

 • Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh kháo XVIII

 • Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh kháo XVIII

 • Lãnh đạo Sở giáo dục và Đào tại trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII

 • Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9, khóa XVIII

 • Đại biểu xem Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội (bằng hình ảnh)

Thư viện ảnh khác