Dự kiến Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ năm

Kỳ họp bất thường lần thứ năm, Quốc hội Khóa XV khai mạc vào ngày 15.1.2024 và dự kiến bế mạc vào sáng ngày 18.1.2024 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Quốc hội nghỉ 1 ngày (17.1.2024) để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, ...

Một số nội dung đáng chú ý của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, có hiệu lực từ ngày 1.1.2024

Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội thông qua ngày 9.1.2023, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2024. Với 12 chương, 121 Điều (tăng 3 chương và 30 điều so với Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009). Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ ...