Tiểu sử Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng

Ngày 2.3.2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV đã bầu đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, giữ chức Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ được hưởng tiêu chuẩn, chế độ gì?

Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong quân ngũ được hưởng tiêu chuẩn tiền ăn, tiêu chuẩn quân trang, phụ cấp quân hàm, chế độ nghỉ phép. Khi xuất ngũ được hưởng chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm, cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ; chế độ đào tạo, ...

Những điểm mới cơ bản trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Với 12 chương, 121 điều (tăng 3 chương và 30 điều so với Luật hiện hành), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế; bảo đảm sự công ...

Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh: Tiếp tục đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát

Năm 2023, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động của Đoàn, hoạt động giám sát và công tác tiếp xúc cử tri; quan tâm nắm bắt tình hình thực tiễn, mang hơi thở cuộc sống của cử tri và địa phương đến diễn đàn Quốc hội; nâng cao chất lượng công tác góp ...