Mục tiêu, quy mô, tiêu chuẩn, Đề án xây dựng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

Ngày 21/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 88-NQ/HĐND thông qua Đề án xây dựng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu, quy mô, tiêu chuẩn cụ thể như sau:

Chính phủ quyết tâm thực hiện thành công kế hoạch năm 2022

Với 6 quan điểm, trọng tâm và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Chính phủ phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD; giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công; phát triển văn hóa hài hòa và ngang tầm với phát triển KTXH; nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế ...

Hướng dẫn đối với liều tiêm bổ sung và liều tiêm nhắc lại vaccine phòng Covid-19

Bộ Y tế có Công văn số 10722/BYT-DP về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 liều cơ bản và nhắc lại. Theo đó, liều cơ bản là liều vaccine tiêm theo liệu trình quy định của nhà sản xuất. Việt Nam đang tiêm chủ yếu là các loại vaccine liệu trình hai liều (thường gọi là mũi một, mũi hai), mỗi liều tiêm ...

Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế

Theo Báo báo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và đầu tư) vừa công bố, nhiều ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg dẫn đến kết quả ...