Dứt điểm các kiến nghị có đủ điều kiện giải quyết

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri, ngoài giám sát trước các kỳ họp, hàng tháng, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang đều lựa chọn nội dung, phân công các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết; kết quả giám sát đều tổng hợp và báo cáo tại phiên họp định kỳ của ...

Phiên họp thứ 25 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 30/8/2023, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức phiên họp thứ 25. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Lắng nghe tiếng nói cử tri

Thời gian qua, nhiều kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh đã được giải quyết thấu đáo. Chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri ngày càng được nâng cao. Có được kết quả này là nhờ sự sáng tạo, đổi mới trong cách thức thực hiện, đặc biệt là các ý kiến, kiến nghị được tiếp thu, chuyển đến đúng ...

Khảo sát công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị; việc giải quyết, thi hành án các vụ án, vụ việc dân sự, vụ án hành chính liên quan đến đất đai tại huyện Chiêm Hóa

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, trong 02 ngày 14-15/8/2023, Đoàn Khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát, làm việc với UBND huyện Chiêm ...

Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh Lê Thị Kim Dung tiếp công dân

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013.