Yên Sơn kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa

Thực hiện Nghị quyết số 15 - NQ/TU ngày 22 tháng 5 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân, gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, thời gian ...

Xây dựng nhà văn hóa theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh: Gỡ khó từ cơ sở

Gần 1 năm thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định về mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng khác thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương đã phát huy sức sáng tạo, đồng lòng của cán bộ, đảng ...

Bê tông hóa giao thông nội đồng: Đòn bẩy cho sản xuất nông nghiệp

Một trong những tiêu chí trở thành xã nông thôn mới là đường trục chính nội đồng được cứng hóa 50%. Tại tỉnh ta, hiện mới chỉ có 1.639,4 km đường giao thông nội đồng được bê tông hóa, trong đó tỷ lệ đường được cứng hóa đạt chuẩn là 14,17%.