Tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại

100% các kỳ họp, phiên họp của HĐND, Thường trực, các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tuyên Quang đều tương tác trên môi trường mạng, không sử dụng văn bản giấy; bảo đảm việc khai thác, lưu trữ và hệ thống hóa văn bản, tài liệu phục vụ đại biểu thảo luận, chất vấn, biểu quyết tại kỳ họp, phiên họp... kịp thời hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo hiệu quả kênh kết nối thông tin tương tác hai chiều với cử tri; hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; thực hiện việc kết nối, liên thông với các cơ quan chức năng, có thẩm quyền…

>Hỗ trợ tối đa hoạt động của đại biểu

>Mạnh dạn đổi mới tư duy, cách làm

Đây là những mục tiêu nổi bật trong Kế hoạch của Đảng Đoàn HĐND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15.11.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVII về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

100% kỳ họp, phiên họp tương tác trên môi trường mạng

Mục đích của Kế hoạch là nâng cao năng lực tiếp cận, sử dụng các ứng dụng công nghệ số, ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của HĐND nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại của HĐND tỉnh, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của tỉnh. Xây dựng, phát triển hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin thích ứng với việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, bảo đảm thống nhất, thông suốt với nền tảng hạ tầng của tỉnh…

Theo đó, Đảng đoàn HĐND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của HĐND tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm an toàn thông tin để đẩy nhanh quá trình xây dựng nền hành chính điện tử như: Hệ thống máy chủ, hệ thống họp trực tuyến, máy tính xách tay, máy tính bảng, máy photo...; tiếp tục nâng cấp các phần mềm quản lý và điều hành văn bản (iOffice); Phần mềm điều hành kỳ họp và quản lý tài liệu của HĐND tỉnh (eDOC+); phần mềm quản lý tài liệu đi đến; phần mềm theo dõi xử lý, giải quyết đơn thư, trang thông tin điện tử...

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong các hoạt động của HĐND tỉnh; 100% kỳ họp, phiên họp của HĐND, Thường trực, các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đều tương tác trên môi trường mạng, không sử dụng văn bản giấy trừ các nội dung mật theo quy định. Các tài liệu thông tin thông thường như: Báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết, triệu tập đại biểu... được cập nhật, gửi đến đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu mời thông qua phần mềm quản lý và điều hành kỳ họp, các thiết bị số; bảo đảm việc khai thác, lưu trữ và hệ thống hóa văn bản, tài liệu phục vụ đại biểu thảo luận, chất vấn, biểu quyết tại kỳ họp, phiên họp... kịp thời, hiệu quả.

Cùng với đó, công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho đại biểu HĐND tỉnh và cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ được chú trọng thực hiện thường xuyên, bảo đảm thích ứng xu hướng phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số của tỉnh.


Lãnh đạo HĐND, Thường trực, các ban và đại biểu HĐND tỉnh dự lớp bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại điểm cầu HĐND tỉnh (tháng 11.2021)

Chỉ đạo hiệu quả kênh kết nối thông tin hai chiều với cử tri

Thông qua Thường trực HĐND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng phần mềm ứng dụng quản lý, theo dõi, giám sát việc xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh để quản lý, giám sát có hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh; các quy trình hoạt động sẽ được quản lý, xử lý và trao đổi thông tin trên môi trường số.

Tiếp tục chỉ đạo hiệu quả kênh kết nối thông tin tương tác hai chiều với cử tri; hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; thực hiện việc kết nối, liên thông với các cơ quan chức năng, có thẩm quyền: Ban Nội chính, Ban Tiếp công dân của tỉnh và các sở, ngành, các huyện, thành phố. Đăng tải kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động TXCT trên Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, giúp người dân nắm bắt, theo dõi, giám sát việc giải quyết của các cơ quan chức năng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

“Bảo đảm 100% ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp đầy đủ, chính xác, chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng thời gian quy định; 100% đơn khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định của pháp luật” - Kế hoạch của Đảng Đoàn HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Bảo Nguyên
Báo điện tử ĐBND

Tin cùng chuyên mục