Quán triệt và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Ngày 26-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị quán triệt và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, bảo vệ bí mật Nhà nước.
Video không hợp lệ

Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Kim Minh, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ - Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.


Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng được xác định là một nhiệm vụ trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hội nghị quán triệt, tập huấn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước nhằm giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, công chức nghiệp vụ nâng cao nhận thức, nắm vững quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, bảo vệ bí mật Nhà nước.


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu nhiệm vụ của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quy định của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; xác định rõ trách nhiệm, nêu cao ý thức cảnh giác, đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước.


Đồng chí Nguyễn Kim Minh, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ - Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng rà soát, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định và kết luận chính xác về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên, không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn chính trị vào cấp ủy, lãnh đạo quản lý các cấp, vào các cơ quan, các bộ phận trọng yếu, cơ mật; nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ đối với cán bộ, đảng viên, có biện pháp phòng ngừa, giáo dục, nhắc nhở, răn đe và xử lý kịp thời cán bộ, đảng viên có biểu hiện vi phạm và vi phạm quy định của Đảng. pháp luật Nhà nước; thực hiện nghiêm Quy chế số 15 ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ Đảng của các cơ quan Khối Nội chính; Quy chế số 16 ngày 21/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ bí mật Nhà nước của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.


Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Quy định số 58 ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 01 ngày 5/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, bảo vệ bí mật Nhà nước. Các đại biểu cũng đã được tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung cần làm rõ trong triển khai thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng tại Đảng bộ tỉnh. Qua đó, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo và cán bộ, công chức nghiệp vụ nâng cao nhận thức, nắm vững quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, bảo vệ bí mật Nhà nước.

Thanh Phúc
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục