Quán triệt nội dung tác phẩm về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 7-4-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Hội nghị được thực hiện trực tuyến tại 192 điểm cầu các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các xã phường, thị trấn với trên 23.600 đại biểu tham dự.

Hội nghị được xác định là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh; thể hiện mối quan tâm, sâu sát, quyết tâm chính trị cao của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác chính trị, tư tưởng; qua đó nhận thức sâu sắc về quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) để vận dụng đúng đắn, phù hợp, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu, triển khai thực hiện công tác PCTNTC ở địa phương.


Báo cáo viên Trung ương trình bày nội dung cốt lõi của tác phẩm.

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” là tập hợp trên 100 bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo trên các cương vị công tác khác nhau của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở Việt Nam trong 10 năm qua. Tác phẩm gồm 3 phần: Phần thứ nhất, “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; phần thứ hai “Nhất quán phương châm Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hội nghị.

Nội dung cuốn sách là sự tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, cụ thể, đầy sức thuyết phục của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc đấu tranh PCTNTC. Do vậy, nội dung cuốn sách có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, được thể hiện ở 5 nội dung cốt lõi: Góp phần làm sáng rõ quá trình phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đã trở thành kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tranh PCTNTC; truyền tải thông điệp mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước, của đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc chiến không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực với tinh thần kiên quyết, kiên trì, không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai; đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc để củng cố thêm bản lĩnh, niềm tin đề ra nhiệm vụ, giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hoan cho thời gian tới; sự nhất quán giữ nói và làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ, sự thống nhất giữa những nung nấu trong nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư để xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá của các tầng lớp Nhân dân, chính khách, bạn bè quốc tế đối với công tác đấu tranh PCTNTC ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Đây là nhân tố quan trọng quyết định để PCTNTC trở thành “phong trào, xu thế đảo ngược”.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng, bởi nó đề cập đến vấn đề rất cốt lõi về xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, phản ánh chân thực, sâu sắc tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác đấu tranh PCTNTC. Qua tác phẩm này, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ về chủ trương, chính sách và quyết tâm đấu tranh PCTNTC của Đảng, Nhà nước ta, từ đó đồng hành để phong trào, xu thế đấu tranh PCTNTC càng lan tỏa mạnh mẽ, không thể đảo ngược; củng cố niền tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh PCTNTC: Không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.


Đại biểu tìm hiểu tác phẩm tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã quán triệt Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu phải phổ biến, và quán triệt sâu rộng nội dung cốt lõi, tạo sự thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị toàn xã hội, kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào công cuộc đấu tranh PCTNTC vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đối với các đơn vị, cơ quan chưa quán triệt tác phẩm qua video bài giảng của Báo cáo viên tại hội nghị cấp tỉnh, đồng chí đề nghị phải được triển khai nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới từng chi bộ, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau, bảo đảm phù hợp hiệu quả.


​Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, tác phẩm là tài liệu có giá trị đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn, là cẩm nang giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác đấu tranh PCTNTC trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền tác phẩm. Các cơ quan, đơn vị đưa nội dung tác phẩm vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng; liên hệ với công tác đấu tranh PCTNTC của cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị mình; vận dụng nội dung tác phẩm và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hội thảo tọa đàm về nội dung tác phẩm...

Một số hình ảnh tại các điểm cầu:


Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Thu Hương


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Yên Sơn. Ảnh: Ngọc Hảo


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Ảnh: Ngọc Hưng


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện Hàm Yên. Ảnh: Vân Anh


Đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Sơn Dương. Ảnh: Lý Thu


Huyện ủy Chiêm Hóa tham gia học tập, quán triệt triển khai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Các đại biểu dự hội nghị tại huyện Na Hang.


Các đại biểu dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại điểm cầu xã Hùng Đức (Hàm Yên).


Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu xã Tri Phú (Chiêm Hóa). Ảnh: Quốc Việt


Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang). Ảnh: Lê Thùy


Cán bộ xã Thanh Tương (Na Hang) theo dõi hội nghị trực tuyến qua Fanpge Báo Tuyên Quang online. Ảnh: Lê Duy

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục