Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân dự sinh hoạt Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Chiêm Hóa

Sáng ngày 05/5/2023, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã dự buổi sinh hoạt định kỳ tháng 5/2023 của Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Chiêm Hóa.

Cùng dự có đồng chí Trần Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chiêm Hóa.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân phát biểu tại buổi họp chi bộ.

Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Chiêm Hóa hiện có 22 đảng viên, trong đó có 21 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị. Các đảng viên trong Chi bộ đảm nhiệm công việc ở nhiều vị trí khác nhau, trong đó 01 đảng viên là lãnh đạo HĐND huyện, 04 đảng viên là lãnh đạo UBND huyện, 03 đảng viên là lãnh đạo các Ban của HĐND huyện, 01 đảng viên là lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện, 02 đảng viên là lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, 11 đảng viên là công chức, người lao động cơ quan Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã triển khai nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông tin thời sự quốc tế, trong nước và các vấn đề của địa phương trong thời gian qua; quán triệt, triển khai các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo mới của Đảng, cấp ủy cấp trên; đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 4/2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ tháng 5/2023.

Trong tháng 4/2023, chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Chiêm Hoá đã lãnh đạo đảng viên triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, phục vụ hoạt động của HĐND và công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của UBND huyện đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Tổ chức tốt kỳ họp chuyên đề lần thứ tư HĐND huyện khoá XX, hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2023; họp giải quyết đơn của công dân; đối thoại với đại diện các hộ gia đình để làm rõ các nội dung kiến nghị, vướng mắc liên quan đến công tác thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Điểm dân cư thôn Kim Quang, xã Kim Bình; tổ chức thành công chương trình công bố điểm đến du lịch và kết nối du lịch huyện Chiêm Hoá năm 2023…


Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Chiêm Hóa phát biểu thảo luận.

Đã có 05 lượt đảng viên tham gia thảo luận với tinh thần dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn và xây dựng tập trung vào các nội dung như: sửa đổi, hoàn thiện, ban hành các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; chuẩn bị các điều kiện phục vụ tốt chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện đảm bảo kế hoạch; tăng cường các hoạt động tham gia với nhân dân tại xã Yên Lập theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội; Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở…

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của chi bộ và cán bộ, đảng viên chi bộ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tháng 4/2023. Đồng chí ghi nhận, biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy chi bộ trong chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt Đảng bảo đảm cuộc sinh hoạt chi bộ nghiêm túc, có chất lượng theo đúng yêu cầu, quy định của Trung ương, Quy định số 19-QĐi/TU ngày 25/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí cũng đề nghị báo cáo của Chi bộ cần đánh giá đầy đủ, sát thực, tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể, bám sát nhiệm vụ của Chi bộ cũng như của cơ quan, đơn vị, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Đánh giá cụ thể kết quả thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác Dân vận khéo năm 2023 của tập thể chi bộ và cá nhân từng đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của HĐND, UBND huyện. Triển khai công tác đánh giá giữa nhiệm kỳ trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cũng như của huyện Chiêm Hóa./.

Thu Hương
Ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục