Đồng chí Ma Thị Thúy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên xã Yên Lập.

Thực hiện quy định số 06-QĐ/TU ngày 18/5/2022 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc phân cấp trao tặng huy hiệu Đảng; Quyết định số 1088-QĐ/TU, ngày 06/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2024. Sáng ngày 17-5, đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ ...

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5

Sáng 16-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5-2024. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lấy ý kiến xây dựng luật

Sáng ngày 16/5/2024, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng một số luật trình kỳ họp thư 7 Quốc hội khoá XV bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Công chứng (sửa đổi). Đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy ...