Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1-2022

Ngày 24-1, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 1-2022. Dự cuộc họp có các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh, các huyện, thành phố.
Video không hợp lệ

Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Phát biểu khai mạc cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công; các ngành, huyện, thành phố là chủ đầu tư tập trung giải quyết số vốn đang tồn 1.110 tỷ đồng, quyết liệt rà soát từng dự án cụ thể trong 7 ngày còn lại của tháng 1 để giảm chuyển nguồn thấp nhất.


Toàn cảnh phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 1.

Sở Y tế, các địa phương thực hiện "Chiến dịch tiêm chủng mùa xuân" của Thủ tướng Chính phủ về tiêm vắc xin mũi bổ sung cho người dân, không để tình trạng đến hạn tiêm tăng cường mà không được tiêm; kiểm soát chặt chẽ công dân tỉnh đi làm xa về quê ăn Tết để có phương án chống dịch Covid-19 hiệu quả trên địa bàn. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương thực hiện văn bản số 43 ngày 7-1 của UBND tỉnh về việc chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh; quan tâm vấn đề trẻ em, phụ nữ bị bạo lực… để đảm bảo môi trường sống an toàn.


Đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đối với công tác quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì làm việc với các sở, ngành, huyện, thành phố bàn các giải pháp phù hợp để triển khai. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm việc chủ động phân cấp, phân quyền, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số… đảm bảo mọi hoạt động thực hiện trôi chảy, đúng thẩm quyền và kịp thời.  


Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Xem xét nhiều nội dung phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

Phiên họp đã được nghe, xem xét các nội dung: Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2022; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022; Quyết định phê duyệt Danh mục xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2022; Đề án nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; Chương trình của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU, ngày 1- 10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo Đoàn giám sát Quốc hội khóa XV việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh.


Đồng chi Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu: Đối với Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2022, các sở ngành phải ngồi lại cùng thảo luận và thống nhất phương án khả thi nhất để thực hiện. Về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo xem lại phạm vi nghị quyết; xem xét lại mức chi vì mức chi dự thảo đang cao so với các địa phương có điều kiện kinh phí tương đồng, đồng thời phối hợp các ngành tính toán hợp lý để hoàn thiện.

Đối với Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh năm 2022, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các huyện, thành phố cập nhật Nghị quyết 29-NQ/TU, ngày 16-6-2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Theo đó, xác định du lịch năm 2022 phải bùng nổ; làm tốt công tác truyền thông về sản phẩm du lịch phải được quảng bá trên hãng truyền thông Vietjet; đưa sản phẩm du lịch lên thực tế ảo; tổ chức lễ hội kinh khí cầu tại Na Hang; khởi động lại Lễ hội Thành Tuyên; xây dựng làng văn hóa du lịch cấp tỉnh, cấp huyện với mục tiêu mỗi huyện một làng văn hóa và 2 sản phẩm du lịch đặc trưng.


Đại biểu dự phiên họp.

Đề án nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh không quy định cơ quan đầu mối, phấn đấu 100% quyết định xử phạt hành chính được thi hành; các ngành, huyện, thành phố phải phối hợp để thực hiện quyết định xử phạt hành chính đúng theo pháp luật. Đối với Chương trình của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU giao Thanh tra tỉnh bổ sung thêm phần trách nhiệm của các cơ quan thi hành pháp luật; làm rõ hơn vai trò của chủ tịch UBND các huyện, thành phố; bổ sung vai trò Sở Thông tin và Truyền thông trong thực hiện chuyển đổi số. Đối với báo cáo Đoàn giám sát Quốc hội khóa XV việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc việc báo cáo đúng định kỳ; Sở Tài chính bổ sung lập tài chính các công trình mục tiêu quốc gia, đầu tư công giai đoạn 2021-2025; lĩnh vực thanh tra, tài nguyên môi trường phải báo cáo đầy đủ, nghiêm túc…

Tin: Theo Báo Tuyên Quang
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục