Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 10/6/2024, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.
Video không hợp lệ


Các đại biểu dự Lễ khai giảng.

Dự Lễ khai giảng có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo lớp học, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng của Trường Chính trị tỉnh và 51 học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra là "Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; "Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kết hợp rèn luyện trong thực tiễn công tác", trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Năm 2023 đã có 76 đồng chí được cử tham gia hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh và đây là lớp bồi dưỡng thứ hai được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.


Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ khai giảng.

Với thời gian học từ ngày 10/6 đến ngày 25/6/2024, các đồng chí học viên sẽ được nghiên cứu 14 chuyên đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và bồi dưỡng kỹ năng quản trị, lãnh đạo nhằm nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành và khả năng hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, năng lực tổ chức đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, do các giảng viên, nhà khoa học, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trao đổi, truyền đạt. Mỗi chuyên đề đều bố trí thời gian hợp lý để thảo luận nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu, gắn với thực tế của địa phương.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung phát biểu tại Lễ khai giảng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo Lớp học bám sát kế hoạch giảng dạy và thường xuyên phối hợp, trao đổi với các đơn vị chức năng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; quản lý, chỉ đạo, điều hành lớp bồi dưỡng thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ học tập; bảo đảm quy chế, quy định về đào tạo, bồi dưỡng. Ban cán sự lớp trực tiếp điều hòa các hoạt động thường xuyên của lớp; tổ chức thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện, sinh hoạt của Lớp theo kế hoạch, thực hiện tốt nội quy lớp; báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình học tập và những vấn đề liên quan đến học tập, sinh hoạt của tập thể lớp và học viên với Ban Chỉ đạo. Đối với các đồng chí học viên - đội ngũ cán bộ được quy hoạch vào các chức danh, vị trí lãnh đạo của sở, ngành và của tỉnh cần thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”, phát huy tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc cơ quan, đơn vị khoa học, hợp lý để tập trung tối đa cho việc tham gia Lớp bồi dưỡng; tự giác, gương mẫu, tích cực trao đổi, thảo luận, tương tác đa chiều, nhất là những vấn đề mới, khó, phức tạp, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ được giao. Đồng thời tự học, tự nghiên cứu theo sự gợi mở, hướng dẫn của giảng viên, nghiên cứu tài liệu, mở rộng kiến thức, tiếp nhận thông tin, liên hệ, suy ngẫm, tham gia nghiên cứu thực tế tại cơ sở, qua đó tìm cách vận dụng vào công việc thực tiễn của địa phương, đơn vị mình. Đồng chí tin tưởng các đồng chí học viên sẽ hoàn thành tốt nội dung, chương trình bồi dưỡng, thu được nhiều kết quả bổ ích, phục vụ tốt nhất cho công việc của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra "đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc".


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu dự Lễ khai giảng cùng học viên 
Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chụp ảnh lưu niệm.

NT
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục